Sökning: "designprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade ordet designprocess.

 1. 1. Hur tar jag hand om mitt kök? : En studie med Ballingslöv hur man kan uppmuntra till längre livslängd och bygga starkare relation mellan kund och företag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Annica Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagsläget upplever köksföretaget Ballingslöv att de har problem att nå fram med information angående service, material och underhåll till slutanvändaren på längre sikt. Information från monteringsanvisningar och orderbekräftelse försvinner eller ändras med tiden, vilket skapar ett problem både hos användaren och Ballingslöv när frågor uppstår angående köket. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföra känslan : En undersökning om visuell attraktion vid marknadsföring för unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Marco Ivicic; Carl Daag; [2020]
  Nyckelord :Marketing; Distribution; Recruitment film; Ventilation; Context; Emotion; Marknadsföring; Distribution; Rekryteringsfilm; Ventilation; Kontext; Känsla;

  Sammanfattning : Marknadsföringens grund är spridning av information. Upplysning sker genom distribution till riktad intressegrupp som konsumerar marknadsföringens budskap. Marknadsföringen slår igenom om åskådaren köper budskapets känsla. Upplevelse av känslan utgår ifrån innehållets kontext som tilltalar individen emotionellt. LÄS MER

 3. 3. Det uppdaterade offentliga rummet : Ett masterarbete om hur stadens offentliga rum kan gestaltas i relation till människan och tekniken

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Malin Jaans; Emma Lilja; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; smarta telefoner; virtuella rum; offentliga rum; design; ungdomar;

  Sammanfattning : Detta masterarbete undersöker, utifrån ett socio-spatialt perspektiv och socio-teknologiskt perspektiv, hur det offentliga rummet Medborgarplatsen i Stockholm kan gestaltas utifrån relationen mellan ungdomars levnadsvanor, den tekniska utvecklingen av smarta telefoner och den fysiska miljön. Uppsatsen är ett kombinerat arbete som innefattar både en empirisk analys och en designprocess. LÄS MER

 4. 4. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Persson; [2020]
  Nyckelord :Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Sammanfattning : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. LÄS MER

 5. 5. Designprocessen i en agil IT-miljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexander Volkers; Matilda Häggström; [2020]
  Nyckelord :Agilt; IT; design; designprocess; agileUX;

  Sammanfattning : The field of software and web development is constantly changing, which is why the agile methods were created and are now the standard in many companies. Design and development go hand in hand, especially with the popularity of practices like User Experience, but how design is implemented into the agile processes is not always clear. LÄS MER