Sökning: "designriktlinjer"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet designriktlinjer.

 1. 1. Visualisering av hälsodata för kroniskt sjuka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Nel-Li Morero; Ella Arenlind; [2021]
  Nyckelord :Chronically ill; Health literacy; Health data; Game visualization; Kroniskt sjuka; Hälsolitteracitet; Hälsodata; Spelvisualisering;

  Sammanfattning : Kroniskt sjuka tar idag flera beslut om hur de på egen hand ska behandla sin sjukdom, genommediciner, kost och träning. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan kronisktsjuka och låg hälsolitteracitet. LÄS MER

 2. 2. Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elis Annersten; [2020]
  Nyckelord :trafiklekplats; lekplatskvalitet; designriktlinjer; cykling; barn; unga;

  Sammanfattning : En ökad cykling är positivt för miljön och folkhälsan samt för att skapa mer attraktiva och trafiksäkra städer. För barn och unga är cykling en viktig källa till fysisk aktivitet men också för ökad rörelsefrihet. Barn och ungas cykling har dock minskat de senaste decennierna. LÄS MER

 3. 3. Användarupplevelse i förstärkt verklighet : En holistisk utvärdering av en AR prototyp för monteringsinstruktioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Zackarias Alenljung; [2020]
  Nyckelord :AR; prototyp; montering; monteringsinstruktion; användarupplevelse; utvärdering;

  Sammanfattning : Tillverkningsindustrin är viktig för samhällets ekonomi och behöver därför fungera så felfritt och effektivt som möjligt för att gynna företagen, eftersom tillverkningsprocessen är kostsam. Den dyraste delen av processen är monteringen som kan kosta mellan 25-50 % av den totala tillverkningskostnaden och då är i synnerhet manuellt monteringsarbete dyr. LÄS MER

 4. 4. Effektiv webbdesign i e-handeln : Design som ökar slutförandet av köp i webbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Nicklas Bodell; [2020]
  Nyckelord :Web design; e-commerce; SCA; shopping cart abandonment; design; online shopping; Webbdesign; design; e-handel; slutförande av köp; övergivna varukorgar; köpvilja; webbutik;

  Sammanfattning : Samhället blir allt mer digitaliserat för var dag som går och med denna utveckling har e-handeln under de senaste decennierna kontinuerligt vuxit sig större.   I den växande e-handeln existerar det dock ett problem som leder till stora monetära förluster för aktörer i detaljhandeln. LÄS MER

 5. 5. Det flerdimensionella biobesöket : En gamification-studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ludvig Boström; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Gamification; MDA-framework; design principles; design guidelines; mechanics; cinema experience; prototype development; Gamification; MDA-ramverket; designprinciper; designriktlinjer; mechanics; bioupplevelse; prototyputveckling;

  Sammanfattning : Gamification har börjat integreras mer och mer i våra liv varje år inom diverse områden såsom shopping, sport och undervisning. Gamification används per definition för att öka motivation hos användare genom att introducera spelmoment i en icke-spel kontext. LÄS MER