Sökning: "designs innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden designs innovation.

 1. 1. Real-Time Pupillary Analysis By An Intelligent Embedded System

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mujtaba Hasanzadeh; Alexandra Hengl; [2019]
  Nyckelord :Real-time; Embedded system; Intelligent; Pupillary analysis; Machine learning; AI; Artificial intelligence; ANN; Neural network; Caffeine detection; Pupillary light reflex; PLR; Eye tracker; Classification; Smart camera; Pupillary features;

  Sammanfattning : With no online pupillary analysis methods today, both the medical and the research fields are left to carry out a lengthy, manual and often faulty examination. A real-time, intelligent, embedded systems solution to pupillary analysis would help reduce faulty diagnosis, speed-up the analysis procedure by eliminating the human expert operator and in general, provide a versatile and highly adaptable research tool. LÄS MER

 2. 2. Nytt visuellt system för kollektivkök : Hur kan struktur och gemenskap underlätta med städning ochmatlagningsredskap i ett kollektivboende för studenter?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Courtney Nyman-Amat; [2019]
  Nyckelord :kollektivboende; studentboende; gemensamt kök; struktur; förvaring; köksö; städning; matlagningsredskap; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Detta är en studie på ett gemensamt kök för kollektivt och studentboende.Projektet är ett samarbete med företaget Omniplan. Omniplan är byggprojektörersom kommer att bygga ett nytt studentboende med gemensamma kök. Köket är enmötesplats för umgänge och sociala aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av lyftredskap och dockningsstation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonas Asplund; Carl-Victor Woggart; [2019]
  Nyckelord :lyftredskap; lyftverktyg; dockningsstation; fixtur; hustmuttern ab;

  Sammanfattning : This is an abstract of the report for a thesis of 15 credits in the program Innovation and Product Design, on the School of Innovation, Design and Technology at Mälardalen University in Eskilstuna. The work was executed during the spring term of 2019. LÄS MER

 4. 4. A Demonstration Unit for Human Centric Lighting

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Cornelia Cronström; [2018]
  Nyckelord :Human Centric Lighting HCL ; dynamic light; circadian rhythm; melatonin; colour composition; demo lights; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The modern human being is exposed to different kinds of light during a normal day, both natural light and adjusted lighting. The idea that light affects us is uncontested, and so affecting the light in turn becomes a question of well-being. It is often thought that abundant and strong lighting is good lighting, but this is far from always accurate. LÄS MER

 5. 5. Driving fashion with data : A qualitative study of how buying firms in the buyer-driven fashion supply chain can benefit from a digitized supply chain reconfiguration

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josephine Åkers; [2018]
  Nyckelord :Digitization; Fashion supply chain; Supply chain configuration; Cloud chain;

  Sammanfattning : Future customers will demand personalized goods and services. Value creation must therefore have a larger focus on product development and design, supply chain management and after-sales services. The key to success in the future fashion industry, is reduction of the reliance on traditional demand forecasting. LÄS MER