Sökning: "designsond"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet designsond.

 1. 1. Användargenererad data i tjänstedesignprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Thea Dahlqvist; [2013]
  Nyckelord :Service design; Service design process; User-centered design; Innovative methods; Mobile ethnography; Probe; Blueprint; Customer journey; Case study; Tjänstedesign; tjänstedesignprocess; användarcentrerad design; innovativa metoder; mobil etnografi; designsond; blueprint; kundresa; fallstudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur tre olika innovativa tekniker kan användas för att samla in användarinsikter i en tjänstedesignprocess. Detta genomförs med ett designcase som handlar om besökarnas upplevelse av Norrköpings Symfoniorkesters konserter. LÄS MER

 2. 2. Designsonder som inspiration i designprocessen : En metodutvärdering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonatan Wentzel; [2007]
  Nyckelord :design; kognitionsvetenskap; kulturella sonder; designsonder; probes; speed sketching;

  Sammanfattning : Designsonder är en så kallad innovativ metod (Hanington, Methods in the Making: A Perspective on the State of Human Research in Design, 2003) som låter deltagarna i studien vara kreativa och delaktiga i designprocessen. Det finns ingen exakt definition av designsonder, men ofta handlar det om ett paket med ett antal uppgifter som delas ut till deltagarna. LÄS MER