Sökning: "designtänk"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet designtänk.

 1. 1. UX som tankesätt istället för arbetssätt : En studie om hur designers hos SME-företag i den svenska designbranschen förhåller sig till UX-design och användarmedverkan i designprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Matilda Rudblom; Elin Elfström; [2020]
  Nyckelord :Designers; SME; designbranschen; UX; UX methods; value; customer competence; responsibility; design thinking.; Designers; SME; designbranschen; UX; UX-metoder; värde; beställarkompetens; ansvar; designtänk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out if the gap between theory and practice is also visible in the Swedish design industry and how the gap could then be reduced. Previous research describes a lack of UX (User eXperience) work in design processes and a study has therefore been conducted with the aim to formalize guidelines for how companies, which do not include UX and users in their design processes, should develop their UX work in order to offer better artifacts. LÄS MER

 2. 2. Hur kan man designa en god användarupplevelse av information med park event för parkbesökare med en interaktiv skärm i offentliga parkmiljöer - Ett designförslag med en interaktiv informationstavla för att göra park event mer informativt värdefulla och användarvänliga för användare i offentliga parkmiljöer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Therese Bränndström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som interaktionsdesigner deltar man i den pågående debatten om informationsteknikens utveckling och framtid, och dess roll i samhället. Varje design är en del av något vi kan se som det totala gemensamma arbetet med att planera samhällets utveckling och framtid (Löwgren, J. s.17). LÄS MER

 3. 3. Smart design för auktionsapplikationer på smartklockor : Att uppnå användbarhet på smartklockeapplikationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Kristian Sörling; Rania Botani; [2014]
  Nyckelord :Usability; Interaction; Smart Watch; Small Screen; Auction; Application; User; Design; Interface; Användbarhet; Interaktion; Smartklocka; Små skärmar; Auktion; Applikation; Användare; Design; Gränssnitt;

  Sammanfattning : This study concerns design thinking and how to achieve usability when designing applicationsfor smart watches. The study's focus is on interaction and design for online auctionapplications such as Ebay and Tradera. LÄS MER