Sökning: "designutmärkelser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet designutmärkelser.

  1. 1. Designutmärkelser - Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joakim Bergsten; Helena Ousbäck; Susanna Karlsson; [2009]
    Nyckelord :Design; design management; designutmärkelser; konkurrensfördel; intern och extern konkurrenskraft.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Designutmärkelser- Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften. Seminariedatum: 2009-01-16. Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng. Författare: Joakim Bergsten, Susanna Karlsson och Helena Ousbäck. LÄS MER