Sökning: "desinformation"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet desinformation.

 1. 1. Troll på Frontex Twitter: vilka strategier används för att skada frontex anseende?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Gustav Lindberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Troll; desinformation; Twitter; Frontex; Taktik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nättroll attackerar EU-byrån Frontex anseende i kommentarsfälten på organisationens Twitter.Teori: Uppsatsen presenterar ett teoretiskt ramverk som förklarar hur karaktärsmord fungerar och varför trollens taktiker används av vanliga användare av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Det virala viruset : En tematisk analys på desinformation om covid-19 vaccinen i svenska facebookgrupper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elin Claesson; Esmeralda Patron Gonzalez; [2021]
  Nyckelord :disinformation; thematic analysis; covid-19; vaccine; facebook; framing theory;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine disinformation about the covid-19 vaccine in posts from Swedish Facebook groups. At the end of 2019, the coronavirus started to spread around the world and became a global pandemic. On social media, especially Facebook, disinformation started to spread around about the virus. LÄS MER

 3. 3. DESINFORMATION, KOMMUNIKATION OCH KLASSRUMMET : Lärares upplevelser av desinformation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ivan Granberg; [2021]
  Nyckelord :​civics education; deliberative democracy; disinformation; fake news; media literacy; misinformation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine perceptions among civics teachersactive in upper primary and secondary schools in Sweden regardingdisinformation. In particular, the study focuses on ways in which disinformation inthe classroom interacts with media literacy as well as deliberative democraticideals. LÄS MER

 4. 4. Desinformation, demokrati och digitalisering : En analys av EU:s reglering av desinformation online i förhållande till yttrande- och informationsfriheten i EKMR och EU-stadgan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Skog; [2021]
  Nyckelord :Desinformation; demokrati; yttrandefrihet; informationsfrihet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine whether current EU regulation of disinformation online is justifiable from a constitutional law perspective, assessed in relation to the protec­tion of the freedom of expression and information. The study initially clarifies the motives behind the EU regulation in question by examining the potential effects that a widespread dissemination of misleading or false information could have on democracy. LÄS MER

 5. 5. "Ibland orkar jag inte vara källkritisk" : En kvantitativ studie om studenters källkritiska förmåga på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jennie Noreskog; Linn Eriksen; [2021]
  Nyckelord :Social media; source criticism; media use; media literacy; Sociala medier; källkritik; medieanvändning; medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Vi lever idag mer digitaliserat än någonsin och tillsammans med sociala medier har våra medievanor förändrats. Med nya medievanor skapas också möjligheter på sociala medier där information och desinformation får flöda ostrukturerat tillsammans. LÄS MER