Sökning: "desinformation"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet desinformation.

 1. 1. Från falska narrativ till informationspåverkan : en narrativ analys av ryska statsmediers rapportering om Sverige

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jenny Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :informationspåverkan; påverkanskampanjer; desinformation; Sputnik; RT; strategiska narrativ;

  Sammanfattning : This thesis offers an insight in how information influence works in the digital modern age, through the use of strategic narratives in news reporting. The study uses a combination of a textual and narrative analysis in order to examine what kind of patterns are possible to distinguish in how the Russian state-funded news agencies RT and Sputnik are portraying Sweden in their reporting. LÄS MER

 2. 2. Jakten på det försvunna Egypten : En narrativanalys av en konspirationsteori på YouTube

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Lindgren; Philip Arousell Olin; [2019]
  Nyckelord :Narrative; conspiracy theory; desinformation; Youtube; mystery; Narrativ; konspirationsteori; desinformation; YouTube; mysterium;

  Sammanfattning : Det finns en pågående samhällsdebatt om spridning av desinformation på internet och vilka samhällskonsekvenser det kan innebära. På internet, exempelvis YouTube, möjliggörs spridandet av information till en stor publik, utan att någon granskar eller reglerar dess innehåll, vilket i sin tur gör det lättare att sprida desinformation. LÄS MER

 3. 3. Recognizing fake news : A comparison between Ethiopian and Swedish students

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Groth; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ethiopia and Sweden are two countries that do not feature together often, but they both face increasing problems with fake news. This thesis is researching whether the similarities between individuals from these countries are greater than the differences between the nations. LÄS MER

 4. 4. Det moderna kriget och de hybrida hoten : Ett problem för Sveriges nationella säkerhetsstrategi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Joakim Riberg; Johan Selin; [2019]
  Nyckelord :Gray zone; Hybrid threat; National Security Strategy; Prepare; Deter; Defend; Gråzon; hybrida hot; nationell säkerhetsstrategi; förbered; avskräck; försvara;

  Sammanfattning : Under 2014 genomförde Ryssland framför ögonen på resten av världen en annektering av Krimhalvön i Ukraina. Västvärlden var i det som närmast kan beskrivas som en chock över detta offensiva beteende. Utan någon förvarning så flyttade Ryssland med stöd av "små gröna män" fram sina positioner på Krimhalvön. LÄS MER

 5. 5. "Klickokratin" och de vita fläckarna : En kvalitativ intervjustudie om journalistikens demokratiska roll och framtid

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Christelle Stenvinkel; Ängelina Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Journalism; democracy; political communication; digitalization; social media; media reporting; Journalistik; demokrati; politisk kommunikation; digitalisering; sociala medier; medierapportering;

  Sammanfattning : Journalism is a part of the foundation of a democracy and is responsible for giving a wide view of the society, examining the authorities and making sure to give a nuanced picture of reality. With the rapid flow of information given to us by the digital media, journalism has gained tremendous competition from third parties and private individuals. LÄS MER