Sökning: "deskriptiv kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden deskriptiv kultur.

 1. 1. "Rätten till liv" : En jämförelse av djurrättsorganisationen Djurens Rätts och människorättsorganisationen Amnestys argumentationsstrategier på webben.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Nyquist Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Argumentation; deskriptiv argumentationsanalys; NGO; icke-statliga organisationer; Djurens Rätt; Amnesty International;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka retoriska strategier som används i texter publicerade på djurrättsorganisationen Djurens Rätts respektive människorättsorganisationen Amnestys webbsida, och vilka likheter och skillnader det finns organisationernas argumentation emellan. Vidare bestod metoden av en deskriptiv argumentationsanalys med utgångspunkt i fem olika argumentationstyper. LÄS MER

 2. 2. Svenska Damhockeyligan - Spelarnas varumärkesimage : En kvantitativ enkätstudie om spelarnas varumärkesimage i SDHL

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Filip Granath; Victor Granfeldt; [2021]
  Nyckelord :brand image; women s sports; SDHL; individual players; supporters; varumärkesimage; damidrott; SDHL; enskilda spelare; supportrar;

  Sammanfattning : I Sverige har damidrotten ur ett historiskt perspektiv ständigt legat efter herrarna, både ekonomiskt och organisatoriskt. Inom damidrotten är det främst individuella idrottare som på senare tid har närmat sig herrarna på kommersiell och professionell nivå. LÄS MER

 3. 3. En kunskapslucka hos lärare kring ätstörningar : En kvantitativ studie om hur lärare arbetar kring ätstörningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Bea-Lina Holmberg; Olle Gibson; [2021]
  Nyckelord :eating disorders; swedish school; knowledge; Ätstörningar; svenska skolan; kunskap;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien undersöker hur lärare i idrott och hälsa och lärare i andra ämnen i Stockholms län arbetar kring ätstörningar i skolan. Syftet med detta är att ge en bild av vilka faktorer som sätter ramar för arbetet med ätstörningar. Studiens frågeställningar är: 1. LÄS MER

 4. 4. Att predicera företagskonkurser genom finansiella nyckeltal : En studie om svenska företag verksamma i byggbranschen och detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emil Lilja; Filip Roos; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy; Financial ratios; Prediction; Warnings signals; Stakeholder theory; Konkurs; Finansiella nyckeltal; Prediktion; Varningssignaler; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Varje år går ca 6 000 företag i konkurs och det påverkar intressenter i form av kreditgivare, leverantörer, anställda och staten i form av inställda amorteringar, betalningar, skatteskulder samt löneutbetalningar. Därav är intresset stort att kunna predicera samt identifierav arningssignaler för konkurs. LÄS MER

 5. 5. Blockmodellen : Ett inkluderande lärverktyg och en stödjande strategi för arbete med textuppgifter i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Tromö; Annika Tärnvik; [2021]
  Nyckelord :blockmodellen; inkluderande undervisning; schematisk bild; tillgänglig lärmiljö; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om blockmodellen som matematiskstrategi, hur den kan fungera som stöd för barns och elevers lärande och matematikutveckling iarbetet med textuppgifter i flera led. Studien tar avstamp i det specialpedagogiska uppdraget attförebygga och stödja det pedagogiska arbetet med målet att nå en inkluderandematematikundervisning. LÄS MER