Sökning: "deskriptiv uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden deskriptiv uppsats.

 1. 1. MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBESLUT BLAND SVENSKA RESTAURANGER

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anna Felder; Petter Svarén; [2020]
  Nyckelord :Miljö; Hållbarhet; Restaurang; Matsvinn; Sverige; Hållbara inköp;

  Sammanfattning : Bakgrund Ökande befolkningstillväxt och konsumtion inverkar negativt på miljö och naturresurser vilket medför att konsumenter blir mer medvetna om kollektiva klimateffekter. Livsmedelsindustrin står för stor miljöpåverkan och om de förenta nationernas klimatmål ska kunna uppfyllas före 2030 behöver restauranger, liksom andra verksamheter, medverka och styra sin bransch mot en hållbar riktning och arbeta preventivt för att undvika att skapa negativa framtida samhällsförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Hur kan content marketing bidra till hållbar konsumtion? : En kvantitativ studie om konsumtion av vegetariska produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Lindgren; Rasmus Ramström; [2020]
  Nyckelord :content marketing; hållbar konsumtion; vegetariskt;

  Sammanfattning : Titel: Hur kan content marketing bidra till hållbar konsumtion?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Marcus Lindgren och Rasmus Ramström   Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi   Datum: 2020 - Juni   Syfte: Syftet är att utifrån konsumentens perspektiv undersöka vilken utformning av content marketing som leder till hållbar konsumtion.    Metod: Metoden som används i detta arbete är en kvantitativ studie genomförd med en webbaserad enkätundersökning som spreds via sociala medier. LÄS MER

 3. 3. DEN SVENSKA NATIONSIDENTITETENS RENÄSSANS I CORONAS TECKEN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Theresia Wästerberg; Louise Svensson; [2020]
  Nyckelord :Nation; nation branding; nation brand; national identity; case study; content analysis; rhetorical analysis; nationsvarumärkning; nationsvarumärke; nationsidentitet; fallstudie; innehållsanalys; retorisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi med hjälp av retoriska verktyg som stilfigurer, Toulmins argumentationsmodell samt argumentativa grundbegrepp genomfört en deskriptiv redogörelse för vilka retoriska element som Statsminister Stefan Löfvens “Tal till nationen” innehåller. Dessa har vi disponerat efter dispositio och därefter analyserat utifrån en prisma av teorier om nationen och nationsidentitet. LÄS MER

 4. 4. Det nya arbetarpartiet : Om social representation i riksdagen och Sverigedemokraternas ambition att utmana Socialdemokraterna som Sveriges arbetarparti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; arbetarparti; arbetarväljare; arbetarklass; klass; social klass; klassbakgrund; social klassbakgrund; social grupp; sociala grupper; politisk representation; politisk representativitet; social representation; social representativitet; passiv social representation; passiv social representativitet; representationsteori; representativitetsteori; riksdagen; riksdagsledamöter; riksdagspartier;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna har på kort tid blivit jämförbara med Socialdemokraterna vad gäller stöd från arbetarväljare. Tidigare har inget parti bestående kunnat utmana Socialdemokraterna som arbetarnas parti. En orsak är att Sverigedemokraternas politik har stöd bland många arbetarväljare. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering i banksektorn och dess påverkan på olika generationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; kundnöjdhet; kundlojalitet; banksektor;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka digitaliseringen inom banksektorn och hur den minskade fysiska kontakten uppfattas av svenska bankkunder. Vidare syftar studien till att undersöka hur detta skiljer sig mellan generationer och hur digitaliseringen påverkar kundnöjdhet och kundlojalitet, både generellt och mellan olika generationer. LÄS MER