Sökning: "destination"

Visar resultat 1 - 5 av 1334 uppsatser innehållade ordet destination.

 1. 1. Surviving success in an era of overtourism : Exploring the compatibility of Icelandic tourism lifestyle entrepreneurs with the degrowth concept

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Sveinborg Katla Daníelsdóttir; [2022]
  Nyckelord :Sustainable destination development; degrowth; lifestyle entrepreneurship; tourism; hospitality; Iceland;

  Sammanfattning : The tourism industry has been faced with immense growth worldwide. Due to the industry being resource-heavy, this development has been problematic in terms of sustainable development. This has resulted in overtourism becoming the reality of multiple destinations, which have then faced ecological and social degradation. LÄS MER

 2. 2. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 3. 3. Administrativa gränsers effekt på destinationsutveckling : En fallstudie om Mariazellerland och Obertauern

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Amrei Aubrunner; [2022]
  Nyckelord :destination management; marketing; planning; service and coordination; lobbying; administrative boundaries; cross-border planning; destination; collaboration; management;

  Sammanfattning : Tourism is not only one of the world's fastest growing industries but also verycompetitive. To be able to run a competitive and attractive tourist destination, itis extremely important that the cooperation between all actors works. LÄS MER

 4. 4. Secrecy Capacity of Cooperative Transmission with Opportunistic Relaying Scheme

  Master-uppsats,

  Författare :Dhathri Pravallika Pasumarthi; [2022]
  Nyckelord :Cooperative Transmission; Opportunistic Relaying; Decode-and-Forward; Outage Probability; Secrecy Capacity; Fading.;

  Sammanfattning : The usage of wireless communication has increased over the past few years. Most wired communications are replaced by wireless communication for ease of use. Wireless communication transfers confidential information like personal information and credentials between two entities. LÄS MER

 5. 5. Peripheral Nervous Network Simulator : A Computer Networks approach

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Baha Eddine Hmidi; [2022]
  Nyckelord :peripheral nervous system; nerve damage; signal blockage; node; graph; network emulator;

  Sammanfattning : The peripheral nervous system can be seen as a huge network of neurons that prop-agates signals across the human body. In fact, as seen in [1] , "All the information streaming in the peripheral nervous system (PNS) is transmitted along axons byelectro-chemical signals called action potentials". LÄS MER