Sökning: "destruction"

Visar resultat 1 - 5 av 431 uppsatser innehållade ordet destruction.

 1. 1. Vad är problemet med den besvärlige profeten? En receptionshistorisk analys av Hesekieltexten i Talmud-Bavli

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Kim Hesekiel Rosén; [2021-01-28]
  Nyckelord :Ezekiel; Ezekiel 1; Ezekiel 16; Ezekiel s vision; Exegesis; Tractate Hagigah 13; Hashmal; Hekhalot; Jewish Mysticism; Kabbalah; Merkavah; Mishnah; Reception-History; Reception-Theory; Siddur; Talmud-Bavli; Tanakh; Torah; Whore; Work of the Chariot; Zanah;

  Sammanfattning : This essay will examine the reception-history of Ezekiel in Talmud-Bavli, tractate Hagigah 13a, where the issues about Ezekiel are discussed to a length by the Tannaim and Amoraim of their times. This chapter is often (mis)understood as constituting heavy criticisms of the Prophet, when in fact the Sages are underlining the books highly sacred and most holy literary content. LÄS MER

 2. 2. Polarization in sustainability? The explanatory power of concern and left-right placement on environmentally significant behaviors among Swedes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; [2021-01-27]
  Nyckelord :environmentally significant behaviors; environmental concern; left-right placement; recycling; sustainability;

  Sammanfattning : Environmentally significant behavior is becoming an increasingly relevant topic in environmentally focused research, which aims to explain why people adopt these behaviors and thus understand how sustainability can be promoted. A long-held perception of environmental behavior is that it is more commonly occurring among “leftists” because they have been shown to exhibit higher levels of environmental concern. LÄS MER

 3. 3. Investigation of sustainable methods to reduce water hardness in drinking water treatment plants

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Élise Karlsson Faudot; [2021]
  Nyckelord :Water hardness; sustainability; Bulltofta water treatment plant; water hardness reduction; plant biomass; plastic; pumice stone; adsorption; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water hardness is caused by magnesium and calcium ions (Mg2+ and Ca2+), and can result in formation of deposits, destruction of soap and increase of copper corrosion in old plumbing pipes. To soften the originally hard groundwater supplying 20% of Malmö’s drinking water, Bulltofta water treatment plant imports burned lime from Germany. LÄS MER

 4. 4. De ansiktslösa i hopplöshetens fördärv : En kritisk diskursanalys av nyhetsmediers samhällsdebatt om gängkriminaliteten i Sverige

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julia Rosati Örsell; [2021]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; gang criminality; identities; mass media; social debate; social hierarchies of power; stigmatization processes; Gängkriminalitet; identiteter; kritisk diskursanalys; massmedia; samhällsdebatt; sociala makthierarkier; stigmatiseringsprocesser;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera hur personer i gängkriminella miljöer konstrueras samt positioneras i den nyhetsmediala samhällsdebatten om gängkriminalitet i Sverige genom att studera publicerade debattartiklar från en specifik tidsperiod. Studien utgår från ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv som menar att verkligheten formas och tolkas genom språkliga diskurser, varför valda analysverktyg har ett lingvistiskt fokus där texternas lexikala aspekter undersöks, liksom deras anspråk på gängkriminalitetens orsaker och lösningar. LÄS MER

 5. 5. ”Jag vill inte leva ett liv där jag märker att varje fotsteg som jag har tagit har lämnat spår av förstörelse” : En kvalitativ studie kring avgörande faktorer för en persons minskade klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Caroline Gudmé; [2021]
  Nyckelord :klimatpåverkan; miljöhänsyn; teorin om planerat beteende TPB ; värdeuppfattning-norm-teorin VBN ; kognitiv dissonans; social praxisteori;

  Sammanfattning : Det är numera konstaterat att klimatförändringar kommer förändra förutsättningarna förmänniskor på jorden. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka vad som motiverarpersoner att minska sina klimatutsläpp och vilka hinder de kan stöta på. LÄS MER