Sökning: "destructive leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden destructive leadership.

 1. 1. DESTRUKTIVT LEDARSKAP - En studie om vad som bör undvikas i ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Helen Lundström; Annika Naviga; [2020-09-03]
  Nyckelord :destructive leadership; organizational culture; passive leadership;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what factors contributes to a constructive leadership and what factors leads to a destructive leadership. The thesis has its basis in documents about leadership training which we processed and used as empirical material. LÄS MER

 2. 2. Byta befattning! : - Varför byter specialistofficerarna befattningar oftare än Försvarsmakten avsett?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Marcus Alexandersson; Andreas Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-commissioned officer; NCO; Motivation; Personal progress; Participation; Dialog; Self-fulfillment; Specialistofficer; Motivation; Personlig utveckling; Drivkraft; Delaktighet; Dialog; Självförverkligande;

  Sammanfattning : Specialistofficeren skall utgöra ryggraden inom Försvarsmakten avseende kompetens, erfarenhet och djup kunskap. För att kunna bygga denna kompetens och erfarenhet är stabilitet vad gäller tid i befattning viktigt. LÄS MER

 3. 3. En explorativ undersökning av individuella och organisatoriska faktorer för det konstruktiva och destruktiva ledarskapet ur chefens perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sabrina Stusinski; Sidra Qazi; [2020]
  Nyckelord :leadership; manager; leadership strategies; leadership style; destructive leadership; individual factors; organizational factors; coaching leadership; situational leadership; transformative leadership; ledarskap; chef; ledarskapsstrategier; ledarskapsstil; destruktivt ledarskap;

  Sammanfattning : Leadership style can have major consequences for the employees’ work environment and well-being. There are several theories that focus on the positive aspects of leadership styles, such as transformative, coaching, and situational leadership, which constitute the theoretical frameworks for the present study. LÄS MER

 4. 4. Att peka med hela handen eller inte? : En kandidatuppsats om gruppchefers syn på och upplevelser av ledarskap i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Astrid Amtén Skage; [2019]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; leadership; destructive leadership; squad leader; soldiers; work satisfaction;

  Sammanfattning : On July 1, 2010, the Swedish Armed Forces made the biggest organizational change in over 100 years when the mandatory military service (conscription) was deactivated and replaced with an all-volunteer force. With this, a whole new profession was introduced in Sweden, the employed soldier. LÄS MER

 5. 5. Vad motiverar, trygghet eller äventyr? : En kvantitativ studie som jämför pliktade och frivilliga rekryter i motiverande drivkrafter och synen på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emilia Stenström; [2019]
  Nyckelord :motivation; leadership; military; occupational defense; duty defense; motivation; ledarskap; militär; yrkesförsvar; pliktförsvar;

  Sammanfattning : År 2018 återinfördes pliktsystemet i Sverige vilket innebar att vi till delar lämnade ett professionellt yrkesförsvar som vi hade haft på grund av fredstider. Frivillighetsförsvaret hade haft vissa problem med ”tappet” av människor både under grundutbildningen på grund av möjligheten till avhopp men också efter grundutbildningen. LÄS MER