Sökning: "det andra målet frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden det andra målet frågor.

 1. 1. Utomhuspedagogik – naturen som källa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Magnus Levin; [2019]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Outdoor learning; Science education; Udeskole; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Målet med denna kunskapsöversikt är att få en förståelse för hur man kan arbeta med utomhuspedagogik och vilka utmaningar arbetssättet medför. Kunskapsöversikten bygger på två frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Klimatavtal mot nya höjder? Sverige som statlig aktör i förhandlingarna om ett marknadsbaserat styrmedel för internationellt flyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gunilla Sandin; [2019]
  Nyckelord :Aviation International Negotiations Climate Politics Sweden Europe; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study, Sweden’s role in the negotiations towards managing greenhouse gas emissions from international aviation in the UN specialized agency International Civil Aviation Organisation (ICAO) is analysed. In 2016, ICAO decided to implement an emissions offsetting mechanism for international aviation, called CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction System for International Aviation). LÄS MER

 3. 3. Summer cover crops after harvest of early potatoes control seed weeds

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Amanda Ahlqvist; [2019]
  Nyckelord :cover crops; buckwheat; Fagopyrum esculentum; sudangrass; Westerwoldisch ryegrass; crimson clover; Persian clover; seed weeds; weed management; marigold; tagetes; early potatoes; potatoes;

  Sammanfattning : To reduce pesticides and find greener alternatives for weed management in crop production has been a big issue worldwide. In Sweden, the Board of Agriculture has developed grants for farmers who use e.g. cover crops and new and greener strategies (e. LÄS MER

 4. 4. Heltidsarbete eller deltidsarbete : En analys av orsaker till det självvalda deltidsarbetet inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Carina Ålander; [2019]
  Nyckelord :Heltidsarbete; Deltidsarbete; Normer; Jämställdhet; Genus; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I Katrineholms kommun erbjuds alla anställda en heltidsanställning. Trots det är det än stor andel som fortsätter välja att arbeta deltid. Framförallt är dessa deltidsarbetande kvinnor, vilka är anställda inom vård- och omsorgssektorn. LÄS MER

 5. 5. Analys av verktyg och daglig arbetsprocess inom webbutveckling

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Simon Lobo; [2019]
  Nyckelord :CMS; Wordpress; SCRUM; Agil; Divi;

  Sammanfattning : The goal of this project has been to analyze the daily work process and use of tools when creating websites. By working with the company iComm studios I have been able to answer a number of questions. LÄS MER