Sökning: "det brinner i"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden det brinner i.

 1. 1. En användarvänlig spar-ring : En produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Johannes Strömgren; [2022]
  Nyckelord :Trangia; produktutveckling; iterativ process;

  Sammanfattning : Sedan 1951 har det tillverkats stormkök i Trangias fabrik i Trångsviken, och med små justeringar är det samma kök än i dag. En viktig del i köket är spritbrännaren som varit med från start. LÄS MER

 2. 2. Tillitsskapande när det brinner i knutarna : Framgångsfaktorer för interorganisatorisk ’swift trust’ i allvarliga krissituationer – en masteruppsats om tillit vid skogsbränder

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Pontus Palmé; [2022]
  Nyckelord :Swift trust theory’; snabb tillit; interorganisatorisk; krishantering;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka huruvida rollbaserad tillit och ’shadow of the future’ som forskarna Kroeger, Racko och Burchell år 2021 lyfte som de största framgångsfaktorerna för främjandet av ’swift trust’-skapande på mellanmänsklig nivå under normala förhållanden, även kan anses vara de största framgångsfaktorerna på interorganisatorisk nivå i krissituationer. Datainsamlingen skedde genom att utsätta respondenterna för ett krisscenario. LÄS MER

 3. 3. Släckning av brand i elbilar ombord på fartyg : För ett säkert och effektivt släckarbete av elfordon ombord på fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Anton Berglin; Tobias Lindroth; [2022]
  Nyckelord :Marine Engineer; Electric vehicles; Fire; lithium-ion battery; hydrogen fluoride; Fire extinguishing techniques; Thermal Runaway; Sjöingenjör; Elbilar; Brand; litiumjonbatteri; vätefluorid; Brandsläckningstekniker; Termiskrusning;

  Sammanfattning : Målet med arbetet var att undersöka vilka tekniker som finns för att bekämpa bränder i elbilar ombord på fartyg och vilka farliga gaser som elbilar med litiumjonbatterier avger när de brinner.  För att svara på dessa gjordes en metaanalys för att undersöka hälsoriskerna med några av de farliga gaserna som uppstår, hur man minskar hälsorisken som följer bränder i litiumjonbatteri genom användning av särskild utrustning, samt vilka åtgärder som går att utnyttja ombord på fartyg,   Litiumjonbatterier har även visats sig problematiska att släcka, men det har dykt upp särskilda släckmedel för att bekämpa dessa bränder. LÄS MER

 4. 4. Det brinner i bröstet : En systematisk litteraturstudie om patientens upplevelse av symtom i samband med hjärtinfarkt prehospitalt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Freddie De Geer Sahlberg; Aleksandra Michalska; [2022]
  Nyckelord :myocardial infarction; patient experience; prehospital; systematic literature study; hjärtinfarkt; patientupplevelse; prehospitalt; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de ledande dödsorsakerna i världen. En snabb och effektiv transport till Percutan Coronar Intervention kan reducera vävnadsskador i hjärtat och minska risker för komplikationer i efterförloppet. Det är därför viktigt att kunna känna igen symtom och tidigt söka hjälp. LÄS MER

 5. 5. Vad händer med mixandet när förutsättningarna är olika? : Mixning, kreativitet, motivation och kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Elin Pettersson; [2022]
  Nyckelord :musikproducent; mixning; motivation; kreativitet; kreativt skapande; kommunikation;

  Sammanfattning : I denna undersökning studerar jag mig själv och mina behov som musikproducent för attförstå vilka förutsättningar jag behöver för att kunna utföra olika typer av arbeten. Undersökningen visar på vilka behov jag har som producent och vilka typer av uppdrag som skapar kreativitet och motiverar mig. LÄS MER