Sökning: "det ideala brottsoffret"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden det ideala brottsoffret.

 1. 1. Kvinna och rättslös : en kvalitativ studie om jämlikhetsproblematiken inom svenskt rättsväsende och manifestationerna #rättslösa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; jämlikhet; manifestationer; rättssystemet; rättslösa; offerskap; härskartekniker;

  Sammanfattning : Under senare delen av 1990-talet och genom 2000-talet har kritiken mot den rättsliga hanteringen av sexualbrott växt sig allt starkare och hösten 2017 spred sig #metoo som en löpeld över sociala medier världen över. En stor del av kritiken berör behandlingen av brottsoffret i den rättsliga prövningens resonemang och argumentation. LÄS MER

 2. 2. Morden som sände en chockvåg genom landet : En kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys om rapportering kring dubbelmordet i Sätra 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Natalia Julia Czermak; Zamzam Bouraleh; [2020]
  Nyckelord :dubbelmordet i Sätra; kvalitativ analys; kvantitativ innehållsanalys; lokaljournalistik; nyhetsvärdering; rikstäckande;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ett dubbelmord som inträffade i Stockholmförorten Sätra. Två män i 20-årsåldern hittades mördade i ett källarförråd och nyheten om händelsen skakade om svenska folket. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rapportering av dubbelmordet såg ut i både lokal- och rikstäckande media. LÄS MER

 3. 3. Utsatta kvinnor och otursdrabbade män? : Porträttering av våldsbrottsoffer i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Ekskog Winther; Mikaela Henriksson; [2019]
  Nyckelord :media; victimization; violent crime; ideal type victim; qualitative content analysis; media; viktimisering; våldsbrott; det ideala brottsoffret; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera hur våldsbrottsoffer porträtteras inom svensk textbaserad media och att studera eventuella genusskillnader för dessa beskrivningar. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av 24 tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen. LÄS MER

 4. 4. "Det är inte du som bestämmer i det här hushållet" : framställningen av brottsoffren och gärningspersoner avseende grov kvinnofridskränkning i förundersökningsprotokoll och domar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Erika Sörberg; [2019]
  Nyckelord :domestic violence; gender; ideal victim; gross violation of women s rights; men s violence against women; grov kvinnofridskränkning; våld i nära relation; genus; ideala brottsoffer; mäns våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Våld i nära relation och grov kvinnofridskränkning är aktuella frågor som har fått stort utrymme i media på senare år. Syftet med den här studien är att undersöka om det framkommer mönster och beskrivningar av hur målsäganden (brottsoffren) och de tilltalade (gärningspersonerna) framställs och beskrivs i förundersökningsprotokoll med tillhörande domar avseende grov kvinnofridskränkning. LÄS MER

 5. 5. “Var du inte starkare än din fru?” : En jämförande kvalitativ studie om medias porträttering av manliga och kvinnliga offer för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Sara Malmborg; Hanna Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Genus; maskulinitet; media; partnervåld och våld i nära relation;

  Sammanfattning : Inte sällan blir våld i nära relation synonymt med mäns våld mot kvinnor. I den privata, politiska och mediala sfären debatteras mäns våld mot kvinnor flitigt, men sällan synliggörs kvinnors våld mot män. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet är klyftorna mellan kvinnor och mäns utsatthet för våld i nära relation små. LÄS MER