Sökning: "det kopplade området"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade orden det kopplade området.

 1. 1. Autonoma fordon i transportnätverket - En studie om de implementeringsbarriärer som föreligger för tunga autonoma transporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Petré; Tom Lidgard; [2021-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous heavy transports are expected to fundamentally change the transport system.However, in order to be able to implement these vehicle solutions in today’s transport system,barriers need to be overcome. LÄS MER

 2. 2. IT-säkerhetshotet phishing : Svenska små och medelstora företags utbildningsinsatser inom problemområdet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Joanna Metso; Rasmus Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; SMF; Phishing; Smishing; Vishing; Medvetenhet; ISO 27001;

  Sammanfattning : Informationssäkerhetsutbildning om phishing krävs för att kunna bekämpa det hot som phishing utgör, då människan alltid är den svagaste länken inom en organisation. Även om förslag och krav kopplade till hur informationssäkerhetsutbildning bör genomföras finns beskrivet i litteratur, standarder och ramverk är det svårt för SMF:er att anpassa och implementera dessa rent praktiskt. LÄS MER

 3. 3. Baskunskaper i sångteknik: Fyra sångpedagoger formulerar sina tankar kring basars sångtekniska utmaningar inom västerländsk konstmusik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Bergström; [2021]
  Nyckelord :Bas röst ; Konstmusik; Sångmetodik; Sångrösten; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Bass Voice; Art Music; Voice Methodology; the Singing Voice; Voice Technique; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad fyra informanter, som är sångare och sångpedagoger, menar är typiska sångtekniska utmaningar för en bassångare inom den västerländska konstmusiktraditionen, vilka bakomliggande faktorer till dessa sångtekniska utmaningar de menar är vanliga och hur de i arbetet med sina elever tar sig an dessa utmaningar, ofta utifrån personliga erfarenheter på området. Det teoretiska underlaget till studien består av litteratur inom röstfysiologi och akustik, sångteknik och prestationspsykologi. LÄS MER

 4. 4. Hur UX kan förbättra kundupplevelsen och presentationen vid försäljning av komplexa affärssystem

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Vera Fristedt Andersson; Gustaf Wallström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för ett examensarbete kopplat till kundupplevelsen vid upphandling av affärssystem inom kategorin best-of-breed. Best-of-breed innebär system som består av flera olika sammansatta system, som vardera är bäst inom olika affärsområden. LÄS MER

 5. 5. Lärares val av arbetssätt kopplat till det centrala innehållet i matematik på lågstadiet en enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sebastian Hall Ling; Simon Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Hjälpmedel; Läromedel;

  Sammanfattning : Denna forskningsstudie är en enkätundersökning genomförd i en mellanstor kommun i Sverige år 2021. Studiens syfte har varit att ta reda på hur lärare på lågstadiet arbetar inom de olika matematiska områden som beskrivs i det centrala innehållet i lgr 11. LÄS MER