Sökning: "det litterära fältet"

Visar resultat 16 - 16 av 16 uppsatser innehållade orden det litterära fältet.

  1. 16. Skönlitteraturens nya kläder? Elektronisk publicering av skönlitteratur : en kvalitativ intervjustudie med nio svenska förlag och fyra andra aktörer på det litterära fältet

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Camilla Smith; Annika Zachrisson; [2000]
    Nyckelord :bokförlag; e-böcker; litteratursociologi; pierre bourdieu; masskommunikation; internet; elektronisk publicering; skönlitteratur;

    Sammanfattning : The main objective of this essay is to present the views of nine Swedish publishers and four other agents in the literary field regarding the possibilities of and obstacles to publishing fiction in an electronic format. Furthermore, whether or not electronic publishing is today actually a viable alternative. LÄS MER