Sökning: "det normala åldrandet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden det normala åldrandet.

 1. 1. Närståendes upplevelse av hälso- och sjukvård för demensdrabbade : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Jakobsson; Elinor Larsson; [2021]
  Nyckelord :Course of disease; Dementia; Healthcare services; Relative; Support; Demens; Närstående; Sjukdomsförlopp; Sjukvård; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en sjukdom som inte tillhör det normala åldrandet och påverkar inte bara den som drabbas av en demenssjukdom men också alla i dess närhet. En stor del av den vård som sker av en demensdrabbad person sker i hemmet av en närståendevårdare. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid vård av äldre personer med urininkontinens – en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Andersson; Frida Carlström; [2020]
  Nyckelord :Geriatrik; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterska; urininkontinens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 30 - 40 procent av personer över 65 år uppskattas ha besvär med urininkontinens och det förekommer felaktiga uppfattningar om att det är en del av det normala åldrandet. Urininkontinens kan påverka den drabbade äldre personens fysiska, sociala och psykosociala hälsa med nedsatt livskvalitet som följd. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans upplevelse av att möta äldre med psykisk ohälsa i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristel Kaldjärv Svensson; Karin Sjöström de Andrade; [2020]
  Nyckelord :distriktssköterska; vårdande möte; patient; psykisk ohälsa; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning blir allt äldre och de äldre bor kvar i hemmet i större utsträckning. Fysisk sjukdom och isolering kan öka risken för psykisk ohälsa. Forskning tyder på att det blir allt vanligare bland äldre vilket därmed ökar belastningen i hemsjukvården och även kraven på distriktssköterskan. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av aktivitet vid demenssjukdom : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna-Karin Hultman; Annica Carlsson; [2019]
  Nyckelord :activity interventions; behavioral symptoms; dementia; literary study; person-centered care; aktivitetsintervention; beteendemässiga symtom; demens; litteraturstudie; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier har visat att demenssjukdom inte tillhörde det normala åldrandet utan berodde på skador i hjärnan. Demenssjukdomarna påverkade minnet, humöret samt kommunikationsförmåga. Oro, ångest och andra beteendesymtom har förorsakats av sjukdomen. Ångestdämpande och sedativa läkemedel mot symtomen var en vanlig behandling. LÄS MER

 5. 5. God munhälsa och munvård hos äldre personer på särskilt boende; kunskap, attityd och utbildning bland vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Folake Christine Amoran; Aklilu Mekonnen; [2018]
  Nyckelord :Attitude; Care; Education; Knowledge; Nursing home; Nursing staff; Older people and Oral care.; Attityd; Kunskap; Munvård; Omvårdnad; Särskilt boende; Utbildning; Vårdpersonal och Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med det normala åldrandet försämras kroppens funktion, vilket gör att flera äldre behöver hjälp och stöd med sin dagliga omvårdnad såsom munvård. Studier har visat att munvård hos äldre på särskilt boende är ofta bristfällig, med munhälsoproblem till följd, därför behöver kunskap och attityd kring munhälsa sammanställas. LÄS MER