Sökning: "det nya pensionssystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden det nya pensionssystemet.

 1. 1. Påverkan på fattigpensionärer i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Andersson; [2019]
  Nyckelord :fattigpensionär; jämställdhet; låg ekonomisk standard; pensionssystem; könssystem;

  Sammanfattning : Förord Bakgrunden till denna studie är att studera hur Sveriges antal fattiga pensionärer har ökat under 2000-talet och varför 80 procent av dessa är kvinnor. Syftet med denna studie är att undersöka olika delar av det nya pensionssystemet för att få en djupare förståelse för Sveriges ökning av fattiga pensionärer. LÄS MER

 2. 2. Pension - investeringen som glöms bort : En studie av pensionsmedvetenheten i ett tjänsteproducerandeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Therese Blank; Sofia Kovler; [2017]
  Nyckelord :Pension knowledge; occupational pensions; the new pension system; diversity and equality in; Pensionskunskap; tjänstepensioner; det nya pensionssystemet; mångfald och jämställdhet i;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om pension och pensionskunskap med inriktning tjänstepension i ett svenskt tjänsteproducerande företag. Undersökningen visar på att en komplexitet samt en kunskapsosäkerhet råder på det svenska pensionsområdet samt att intresset för ämnet överlag är lågt. LÄS MER

 3. 3. Premiepensionssparandet : En studie om olika faktorers betydelse och deras koppling till pensionssparandet inom premiepensionen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nathalie Martio Cömert; Amanda Kihlman; [2016]
  Nyckelord :Sveriges Pensionssystem; Premiepensionen; Pensionssparande; Fondutbud; AP7 Såfa;

  Sammanfattning : Pensionen är idag ett aktuellt och omdebatterat ämne som berör hela den svenska befolkningens framtid. I och med att Sveriges pensionssystem reformerades år 1999 försköts ett större ansvar till den enskilda pensionsspararen, men det innebar även att den enskilda pensionsspararen fick ett större inflytande över sitt pensionssparande. LÄS MER

 4. 4. A smoother and more up-to-date development of the income pension

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Anton Fröling; Sandy Lahdo; [2016]
  Nyckelord :PAYG; Income Pension; Balance Ratio;

  Sammanfattning : For an apparatus as big as the pension system, the financial stability is essential. An important feature in the existing pension system is the balance mechanism, which secures the stability of the system. The balance ratio is obtained by dividing the assets by the liabilities. When this ratio drops below 1. LÄS MER

 5. 5. Dansa min docka... : Föreställningar om det svenska pensionssystemet i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Patric Nylén; [2012]
  Nyckelord :pension; medier;

  Sammanfattning : 1994 fattade riksdagen beslut om att reformera det svenska pensionssystemet. Det nya systemet baseras på individens totala livsarbetstid och egna engagemang i sitt sparande, och är konstruerat för att vara självreglerande och självfinansierande. LÄS MER