Sökning: "det oväntade"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden det oväntade.

 1. 1. Underreaktion och marknadseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Post-earnings-announcement drift; underreaktion; den effektiva marknadshypotesen; kumulativ oväntad medelavkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ”post-earnings-announcement drift” sker för företagen på OMXS30-indexet. För att testa detta konstrueras en eventstudie som avser att testa om den kumulativa oväntade medelavkastningen skiljer sig från noll i olika tidsperioder före och efter företagen har publicerat kvartalsrapporter. LÄS MER

 2. 2. ”Det största verktyget är oss själva” : En studie om yrkeslärares erfarenheter och strategier av att undervisa elever med svenska som andraspråk på kommunal vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Åsa Kindevåg; [2020]
  Nyckelord :Vuxenutbildning Undervisningsstrategier Yrkeslärare Andraspråkselever Pragmatism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka erfarenheter och strategier yrkeslärare har när de undervisar andraspråkselever på kommunala vuxenskolans yrkesutbildningar. Idag finns väldigt lite publicerad forskning på just denna specifika elevgrupp, trots att många immigranter har kommit till Sverige det senaste decenniet. LÄS MER

 3. 3. KÖRA BIL, SOM ALLA ANDRA En kvalitativ studie om delaktighet och självständighet vid bilanpassning för personer med betydande funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Roar Eriksen; Sebastian Eriksson; [2019-05-17]
  Nyckelord :Occupational therapy; automobile driving; freedom; activities of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund: För alla är det inte självklart att kunna vara delaktiga och självständiga i livet. Exempelvis att kunna köra till och från arbetet eller hämta barn på dagis med bil. LÄS MER

 4. 4. Employer branding, den enda vägen till framgång? : En kvalitativ studie om Karlstads kommuns employer branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Brundin; Linda Kanavina; [2019]
  Nyckelord :employer branding; identity; identification; profession; employer branding; identitet; identifikation; yrkesroll; yrkeskår;

  Sammanfattning : Employer branding är något som idag kan ses som en självklarhet för många arbetsgivare. De anställda ska identifiera sig med arbetsplatsens varumärke och representera det på sådant sätt som arbetsgivaren önskar. Det krävs dock en hel del förberedning och hårt arbete för att detta ska nå ut till de anställda. LÄS MER

 5. 5. Generating Value Through Blockchain Technology: The Case of Trade Finance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Lundström; Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Implementation; Success Factors; Technology; Value Creation; Trade Finance; Finance Industry; Blockkedja; Implementering; Framgångsfaktorer; Teknologi; Värdeskapande; Trade Finance; Finansindustrin;

  Sammanfattning : This thesis in Industrial Engineering and Management examines which the critical success factors are for implementing blockchain technology in the context of trade finance. Blockchain is an up-and-coming technology that has yet not been implemented in many organizations. LÄS MER