Sökning: "det postmoderna samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden det postmoderna samhället.

 1. 1. Hur utvecklar man datalogiskt tänkande? : Villkor för en rolig och enkel introduktion till programmering (år 7-9)

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Erik Nelsson; [2021]
  Nyckelord :Datalogiskt tänkande; blockprogrammering; kognitiv belastningsteori;

  Sammanfattning : Datorer finns överallt i det e-postmoderna samhället och hur man kan förmå dessa tanklösa maskiner att göra som man vill är en tillämpad form av datalogiskt tänkande. Skolsystem världen över försöker få ungdomar att utveckla förmågor som att programmera och använda internet på ett säkert sätt, men det finns i dagsläget mer politisk vilja än vetenskapligt kunnande gällande hur detta bäst genomförs. LÄS MER

 2. 2. Ursäkta, jag ska bara pudra näsan! : Om individers ackommodation av språkliga uttryck och grad av medvetenhet i samband med toalettbesök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Tindefjord Norlander; [2019]
  Nyckelord :linguistic variation; accommodation; language and awareness; language and identity; language and gender; sociology of language; sociolinguistics; språklig variation; ackommodation; språk och medvetenhet; språk och identitet; språk och kön; språksociologi; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Den här språksociologiska undersökningen tar reda på hur individer anpassar sitt språkliga uttryck i samband med toalettbesök i privat, offentligt och högtidligt sammanhang, samt deras grad av medvetenhet och normanpassning i känsliga sammanhang. Detta har gjorts genom en enkätstudie där totalt 362 respondenter svarat på både öppna och slutna frågor, vilket har gett både kvantitativa och kvalitativa data. LÄS MER

 3. 3. Vilken konfatyp är du? : den postmoderna kyrkan i ett individualiserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Enochsson; [2018]
  Nyckelord :svenska kyrkan; individualisering; ritualer; postmodern; senmodern; religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen, med titeln "Vilken konfatyp är du? Den postmoderna kyrkan i ett individualiserat samhälle", är författad av Marcus Enochsson vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, under vårterminen 2018. Uppsatsen består av en fallstudie, i form av en analys av Svenska kyrkan Västerås’ webbplats. LÄS MER

 4. 4. Samhället, sanningen och individen - Beröringspunkter mellan två modernitetskritiska röster

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Stattin; [2017]
  Nyckelord :konservatism; postmodernism; modernism; Oakeshott; Lyotard; Butler; Foucault; subjekt; konstruktivism; pluralism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Modernitetens två främsta kritiker är konservatismen och postmodernismen. Tidigare forskning visar på att dessa idétraditioner har flertalet beröringspunkter, framför allt i form av vissa konstruktivistiska och pluralistiska aspekter samt en specifik syn på subjektet. LÄS MER

 5. 5. "Den dagen jag själv inte kan styra över min utveckling... då kommer jag att byta" : En kvalitativ studie om vilka faktorer som ligger bakom personalrörligheten i IT-branschen med fokus på vad arbetstagare söker hos sin arbetsgivare.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Klara Björnström; [2017]
  Nyckelord :IT-sector; staff mobilization; individualization; IT-bransch; personalrörlighet; individualism;

  Sammanfattning : The IT-sector is growing all around the world as a consequence of digitalisation. The IT-sector is also growing in Sweden and the demand for employees is increasing. However the supply of employees doesn’t match the demand of the IT-sector. LÄS MER