Sökning: "det postmoderna samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden det postmoderna samhället.

 1. 1. Ursäkta, jag ska bara pudra näsan! : Om individers ackommodation av språkliga uttryck och grad av medvetenhet i samband med toalettbesök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Tindefjord Norlander; [2019]
  Nyckelord :linguistic variation; accommodation; language and awareness; language and identity; language and gender; sociology of language; sociolinguistics; språklig variation; ackommodation; språk och medvetenhet; språk och identitet; språk och kön; språksociologi; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Den här språksociologiska undersökningen tar reda på hur individer anpassar sitt språkliga uttryck i samband med toalettbesök i privat, offentligt och högtidligt sammanhang, samt deras grad av medvetenhet och normanpassning i känsliga sammanhang. Detta har gjorts genom en enkätstudie där totalt 362 respondenter svarat på både öppna och slutna frågor, vilket har gett både kvantitativa och kvalitativa data. LÄS MER

 2. 2. Ungas attityer till statlig plikt : En studie om motivation för att söka sig till eller avstå från värnplikt i ettpostmodernt samhälle.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anders Händelsten; Nicholas McGuinness; [2019]
  Nyckelord :attitudes; Battistelli´s motivation typology; conscription; motivation; military service; postmodern; social contract; attityder; Battistellis motivationstypologi; drivkraft; Försvarsmakten; kallyrke; motivation; mönstring; postmodern; samhällskontrakt; totalförsvarsplikt; värnplikt;

  Sammanfattning : Flera av de funktioner som vi i allmänhet anser vara nödvändiga för att ha ett fungerandesamhälle lider idag av rekryteringsproblem. I media rapporteras det om underskott av såvällärare som sjukvårdspersonal men även Försvarsmakten har problem med att fyllakrigsorganisation. LÄS MER

 3. 3. Feministisk stadsplanering, mer än bara jämställdhet : En kvalitativ studie om praktiserandet av diskursen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elvira Brandt; [2019]
  Nyckelord :Feminism; feministisk stadsplanering; genus; intersektionalitet; kvinnor; kön; strukturella skillnader;

  Sammanfattning : Kvinnan har genom alla tider, till följd av de strukturella ojämlikheterna i samhället, mer eller mindre negligerats i stadsplaneringen. Både planeringsteorin och planeringspraktiken har historiskt karaktäriserats av maskulinitet och utgått från mannen som norm. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sanna Modin; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; youth; adolescent; media; critical discourse analysis; welfare; postmodernism; individualism; Psykisk ohälsa; ung; ungdom; media; kritisk diskursanalys; välfärd; postmodernism; individualism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet. LÄS MER

 5. 5. Vilken konfatyp är du? : den postmoderna kyrkan i ett individualiserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Enochsson; [2018]
  Nyckelord :svenska kyrkan; individualisering; ritualer; postmodern; senmodern; religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen, med titeln "Vilken konfatyp är du? Den postmoderna kyrkan i ett individualiserat samhälle", är författad av Marcus Enochsson vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, under vårterminen 2018. Uppsatsen består av en fallstudie, i form av en analys av Svenska kyrkan Västerås’ webbplats. LÄS MER