Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Det sköna har ersatts med "kultur" : En studie i Miljöpartiet de Grönas historiebruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Jonathan Frylén; [2019]
  Nyckelord :Miljöpartiet; historiebruk; partiprogram; idéprogram; ekologism; Karlssons typologi;

  Sammanfattning : Miljöpartiet de Gröna är ett parti som på relativt kort tid etablerat sig i svensk politik. Mellan 1982 och 2013 har de antagit nio program som var och ett definierar vilken politik de velat föra vid respektive antagningstillfälle. LÄS MER

 2. 2. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Ruist; [2019]
  Nyckelord :stadsranden; regional planering; hållbar stadsutveckling; grönstrukturplanering; urban fringe; sprawl; peri-urban; stad och land;

  Sammanfattning : På grund av en sedan länge pågående urbaniseringstrend förväntar vi oss att städer kommer att växa. Därför värderas stadsranden, alltså zonen mellan stad och land, utifrån dess framtid snarare än för vad den kan bidra med idag. LÄS MER

 3. 3. Den skånska faunans monarki: En studie angående den skånska kronviltspopulationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Ola Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The red deer is an animal that most of us know and expect when speaking of big animals in the Swedish fauna. But this has not always been the case. The red deer was almost extinct in the beginning of the 20th century, the life force is mostly regained today but there are still hurdles in the way. LÄS MER

 4. 4. Brave New World : Blind Perception of the Early 20th Century

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sebastian Kylin; [2018]
  Nyckelord :New Historicism; Satire; 20th Century Britain; Discourse;

  Sammanfattning : Huxley’s Brave New World portrays a futuristic hyperbole of mankind’s future as a result of technological advancements. From a New Historical perspective, this essay examines how BNW satirizes contemporary society by satire where the audience is both a part of the problem and solution. LÄS MER

 5. 5. Hur ser hemmen ut i Sköna hem? : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Johan Gunhamre; [2017]
  Nyckelord :Hemmet; samhället; media; identitet; livsstil och stadsutveckling;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hem i Sverige, platserna där hemmen är lokaliserade, samt om de boende och deras inredningar. Fokuset ligger på människors identiteter, livsstilar och smak, samt stadsutveckling. Syftet med den här uppsatsen är att i mer generella termer diskutera stadsutvecklingen i förhållande till hemmets utveckling. LÄS MER