Sökning: "det sociala arbetets framväxt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden det sociala arbetets framväxt.

 1. 1. Mobility-as-a-Service and Electrification of Transport : A Study on Possibilities and Obstacles for Mobility-as-a-Service in Stockholm and Implications for Electrification of Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Albert Petersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increasing urbanization drives the need for cities to make transport more efficient, both to meet climate goals as well as creating an attractive living environment for its residents, with less congestion, noise and local pollution. As vehicles are increasingly electrified, further innovations will be needed in order to meet environmental, social and economic sustainability targets, and a more efficient use of vehicles and public transport is central in this endeavor. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av en missbrukare : aktörskap i en reglerande struktur

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kristina Svensson; Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Socialkonstruktionism; LVM; Aktörskap; Habitus; Sociala positioner; reglerande struktur; missbruk; presumtiva offer; potentiella förövare; tvångsvård;

  Sammanfattning : Regleringen av missbruk i Sverige har tagit an ett antal olika former genom åren. I takt med att förståelsen och kunskapen om detta sociala problem ökat så har även idéer om insatser och behandling utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Det diakonala arbetet i en senmodern tid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Helena Klintberger; [2018]
  Nyckelord :diakonalt arbete; diakon; socialt arbete; senmodernitet; svenska kyrkan; välfärdsstat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det diakonala arbetets utformning och roll i dagens samhälle i förhållande till samhällsförändringar uppkomna genom modernitetens framväxt. Det har belysts att kyrkan har andra logiker än de som råder i vår senmoderna tid och därmed en annan tröghet och stabilitet än övriga samhällsinstitutioner. LÄS MER

 4. 4. Mellan det säkra och det osäkra : en problematisering av evidensbasering i socialt arbete ur ett internationellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Nicolai Astrup; Nils-johan Gynther; Kristoffer Nowén; [2006]
  Nyckelord :socialt arbete; evidensbaserat socialt arbete; evidensbasering; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ge en överblick av EBP (Evidence Based-Practice) i socialt arbete och beskriva de mest centrala frågorna kring EBP i litteraturen. Den använda metoden är en systematisk litteraturstudie som utgått från sökningar i British Journal Of Social Work och databasen Libris. LÄS MER