Sökning: "det svenska språket historiska händelser"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden det svenska språket historiska händelser.

 1. 1. Det postkoloniala resandet i Egypten : En diskursanalys av resebroschyrer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Froms-Andersson; [2008]
  Nyckelord :Turism; Kulturgeografi; Postkolonialism; Diskursanalys; Resebroschyrer; Egypten;

  Sammanfattning : During the colonial period Europeans travelled to Egypt. The French had explored Egypt through the mapping and this was published in a collection of books called Déscription de l’Égypte. Exhibitions and publications like Déscription de l’Égypte, which aimed at giving a view of Egypt, raised public interest for journeys to the Orient. LÄS MER

 2. 2. Vad händer i skolans historieböcker? En undersökning om innehåll och språkliga strukturer i lärobokstexter i historia.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lotta Olvegård; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med min studie är att prova ut en modifierad textanalysmodell i fyra steg på fyra texter i två läroböcker. Genom utprovningen av modellen, som är baserad på den systemiska funktionella grammatikens teorier, undersöker och beskriver jag utifrån ett andraspråksperspektiv språkliga strukturer i två svenska läroböcker i historia, för att få en bild av vilka språkliga utmaningar elever möter när de läser och lär sig historia. LÄS MER