Sökning: "det symboliska"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden det symboliska.

 1. 1. MÁS ALLÁ DEL DUALISMO ANTAGÓNICO EN LA CASA DE BERNARDA ALBA. UN ESTUDIO SOBRE EL LENGUAJE LORQUIANO VISTO POR LA LENTE KRISTEVIANA.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Per Morén; [2020-01-29]
  Nyckelord :spanska; dualism; det symboliska; det semiotiska; det abjekta; Federico García Lorca; La casa de Bernarda Alba;

  Sammanfattning : La casa de Bernarda Alba (LcdBA) av Federico García Lorca är ett världsberömt drama som har blivit analyserat i flertaliga studier. En genomgående, imlicit hypotes i en stor del av dessa arbeten, är att handlingen i LcdBA drivs av en antagonistisk dualism. LÄS MER

 2. 2. Taluppfattning : En systematisk litteraturstudie om grundläggande kunskaper i taluppfattning inom matematik med fokus på elever i F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Hanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Matematikundervisning; taluppfattning; gynnsamma metoder; lågstadiet;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie undersöker vad taluppfattning är och vilka gynnsamma metoder som finns för att elever ska kunna utveckla grundläggande taluppfattning. Taluppfattning innebär att elever har en förståelse för antal och operationer, en förmåga att kunna använda tal på ett flexibelt sätt, att kunna förstå relationerna mellan tal samt att koppla förståelsen av tal till symboliska representationer. LÄS MER

 3. 3. Den offentliga sektorn och dess employer branding : En studie med fokus på högskolestudenters perspektiv på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Haris Agovic; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; brand personality; symbolic attributes; attraction; communication; Employer branding; brand personality; symboliska attribut; attraktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Sveriges generationsväxling på arbetsmarknaden kommer innebära nya rekryteringsbehov för samtliga arbetsplatser. Inom den offentliga sektorn lär det behövas rekrytera upp mot en halv miljon medarbetare fram till år 2020. LÄS MER

 4. 4. Nej. Visste inte att det finns hjälp att få därifrån?! : En kvalitativ uppsats angående hur personer som utsatts för sexuellt våld upplever den vård som samhället tillhandahåller

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Hanna Ljungström; [2019]
  Nyckelord :Sexual violence; experience of help; support and care; treatment; patriarchal structures; Sexuellt våld; upplevelse av hjälp; stöd och vård; bemötande; patriarkala strukturer;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur personer som utsatts för sexuellt våld upplever den hjälp, stöd och vård som samhället tillhandahåller. Syftet är att betrakta detta utifrån ett genusperspektiv för att undersöka hur föreställningar om sexualitet och kön påverkar möjligheten till hjälp, stöd och vård. LÄS MER

 5. 5. På gränsen mellan liv och död : Barnamordsanklagade och deras barn, Gävleborgs län vid sekelskiftet 1800

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Margareta Danhard; [2019]
  Nyckelord :barnamörderskor; delaktighetsbrott; dödsstraff; Gävleborgs län; oäkta barn; sedlighetsbrott;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar fyra anklagade barnamörderskor i Gävleborgs län kring sekelskiftet 1800 ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkade kvinnornas agerande kring sin oönskade graviditet vilket ledde till att deras barn dog, samt vilka faktorer som påverkade vilket straff de fick. LÄS MER