Sökning: "det var nån fest"

Hittade 1 uppsats innehållade orden det var nån fest.

  1. 1. "Det kanske är nån tradition eller gott, man får inte dricka det så ofta" : En kvalitativ intervjustudie om åttaåringars föreställningar om alkohol

    M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Filippa Risbecker; Mia Simonsson; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att belysa barns föreställningar om alkohol och dess påverkan. Frågeställningar: Vilka tankar har barn om alkohol? Finns det några genomgående teman och trender i barnens föreställningar om alkohol? Hur beskriver barn alkohol och människors beteende i samband med alkohol? Metod Denna studie har utförts med kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER