Sökning: "det vidgade textbegreppet i teori och praktik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden det vidgade textbegreppet i teori och praktik.

 1. 1. Det vidgade textbegreppet i teori och praktik

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Yessica Dahlman; [2013]
  Nyckelord :: teaching; the expanded conception of text; new media; new technique; upper school; upper secondary school; undervisning; det vidgade textbegreppet; nya medier; ny teknik; högstadiet; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur användningen av det vidgade textbegreppet ser ut i praktiken hos några aktiva lärare som arbetat i skolan cirka 20 år. Jag fann det vara av intresse att undersöka hur mer erfarna lärare hanterat de nya medierna i sin pedagogiska verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Multimodalitet, Literacy och Det vidgade textbegreppet : En inblick i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Fagerström; [2013]
  Nyckelord :Multimodalitet; Literacy; Det vidgade textbegreppet;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett samhälle som omger oss med olika budskap. Tv, radio och tidningar förser oss med ett konstant flöde av information oavsett vi vill det eller ej. Denna information är i grund och botten texter av olika slag. I skolans värld förknippas begreppet text fortfarande oftast med skriven text i en lärobok. LÄS MER

 3. 3. Det vidgade textbegreppet : I teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Anna Rankvist; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay is about the concept of text in a wider perspective, what can be included in that, how it can be used and above all, why one might want to use it. The essay will also include what the term popular culture implies, and school’s attitude towards it, since some of the medias that are a part of the text in a wider perspective, many times fits the description “popular culture”. LÄS MER

 4. 4. Det vidgade textbegreppet : i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Fejér; [2006]
  Nyckelord :vidgat textbegrepp; text; textsyn; hypertextualitet; intermedialitet; multimodalitet;

  Sammanfattning : This work is about the expanded conception of text and takes off in the use of this expression in the high school curriculum. The work begins with a theory chapter, where a few different definitions of text are the basis for reasoning about factors which can have contributed to an expansion of the conception. LÄS MER