Sökning: "detached youth work"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden detached youth work.

 1. 1. Fältarbetets professionella utmaningar. En kvalitativ studie om hur fältarbetare beskriver upprätthållandet av och utmaningar med professionalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Lantz; Sigrid Algesten; [2021-05-26]
  Nyckelord :detached youth work; profession; professionalism; legitimacy;

  Sammanfattning : The aim of this study was to look into detached youth workers' experiences of being perceivedas professional in their work, whether they meet challenges in upholding professionalism andin what way they describe how they cope with different expectations. The empirical baseconsisted of seven semi-structured interviews with employed detached youth workers fromthree different work groups. LÄS MER

 2. 2. Att leda framtidens arbetskraft En kvalitativ studie av ledarskapets inflytande på medarbetares arbetsengagemang och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Zarah Caraan; [2017-02-28]
  Nyckelord :Leadership; Management; employee engagement; motivation; management perception;

  Sammanfattning : “The majority of the Swedish workforce is currently disengaged from their job roles, resultingnot only in huge financial losses for companies and organisation, but also results in a lesseffective and more detached workforce (Gallup, 2013a). With the competition rising of onelarge generation leaving the workplace and a smaller generation joining to the workplace, it iscrucial for organisations to learn how to adapt to and attract ‘generation Y’. LÄS MER

 3. 3. "Man kanske inte vill ge allt från hjärtat..." : En kvalitativ intervjustudie om ungdomars upplevelse av fältarbete

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Johanna Kumblad; Melise Nordstrand; [2015]
  Nyckelord :Detached youth work; Outreach youth work; Ungdomar; Unga; Uppsökande fältarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar mellan 15-17 år uppfattar att de fältarbetare de kommit i kontakt med har haft för betydelse för dem. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sju ungdomar i Enskede -Årsta -Vantör stadsdelsförvaltning. LÄS MER

 4. 4. Evidensbaserad praktik : Socialt fältarbete i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Ingram; Lotta Larsen; [2014]
  Nyckelord :Evidence Based; Evidence Based Practice; Social Work Methods; Outreach work; Detached Youth Work.; Evidensbasering; Evidensbaserad Praktik; Metoder i Socialt Arbete; Uppsökande Arbete; Fältarbete med Unga;

  Sammanfattning : Allt högre krav ställs på en vetenskapligt grundad praktik inom det sociala arbetet, en så kallad evidensbaserad praktik. Studiens syfte är att undersöka evidensbasering i det sociala arbetets praktik. LÄS MER