Sökning: "detaljeringsgrad"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet detaljeringsgrad.

 1. 1. BIM-baserad anbudskalkylering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hasan Zuhir Falah Hasan; [2020]
  Nyckelord :Kalkylering; anbud;

  Sammanfattning : Idag finns det många aktörer inom byggsektorn som fortfarande använder sig av traditionell anbudskalkylering, trots möjligheterna och fördelarna som digitaliseringen medbringar byggprocessens olika skeden. Den traditionella arbetsmetoden anses vara tidskrävande och osäker. LÄS MER

 2. 2. Privat initiativrätt i planprocessen : En jämförelse mellan Sverige, Norge och England

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Andersson; Jenny Fält; [2019]
  Nyckelord :Urban planning; Planning process; Private initiative; Housing development; Municipality; Privat initiativrätt; Byggaktör; Kommun; Kommunalt planmonopol; Detaljplan; Planprocess; Detaljplaneprocess;

  Sammanfattning : Fram till år 2025 beräknas mellan 51 000 och 93 000 bostäder behöva byggas i Sverige varje år. Idag byggs inte ens i närheten av så många. Konjunktur är mycket betydande för bostadsbyggande men även detaljplaneprocessens effektivitet och hur fort detaljplaner kan tas fram påverkar hur mycket som byggs. LÄS MER

 3. 3. RIKTPRIS I ECI-PROJEKT – KRAV PÅ BIM-MODELLER AVSEENDE DETALJERINGSNIVÅ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :George Saliba; Fanny Welker; [2019]
  Nyckelord :BIM; byggnadsinformationsmodellering ; ECI; tidig entreprenörsmedverkan ; LOD; level of development ; riktpris; infrastruktur;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om riktpriset i ECI projekt samt krav på BIM modeller avseende detaljeringsnivåer. Early Contractor Involvement (ECI) är en relativt ny samverkansmodell i Sverige som används av Trafikverket i ett fåtal väldigt stora infrastrukturprojekt. LÄS MER

 4. 4. VR som verktyg i kommunal fysisk planering av offentliga platser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Max Nilsson; [2018]
  Nyckelord :VR; virtual reality; fysisk planering; Jan Gehl; kommunal planering; offentliga platser; 3D;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället är igång och Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska vara i spetsen för utveckling och innovation inom området. Efterfrågan på digitala lösningar är stor bland befolkningen och satsningar görs i de flesta branscher. LÄS MER

 5. 5. Prestandabaserad Parametrisk Arkitektur : - en fallstudie i utformning av lamellhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sverker Dahlblom; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigt i utformningsprocessen måste arkitekten ta flera viktiga beslut som direkt påverkar slutresultatet. Byggkostnad, energieffektivitet, hållbarhet såväl som arkitektoniska kvalitéer riskerar att fallera ifall arbetet baseras på en utformning som har grundläggande problem. LÄS MER