Sökning: "detaljhandeln"

Visar resultat 1 - 5 av 485 uppsatser innehållade ordet detaljhandeln.

 1. 1. Föränderligt konsumentbeteende - köpcenter bästa vän eller värsta fiende? En flerfallstudie av köpcenter i västra Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Hansson; Hanna Gustafsson; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln har alltid varit en viktig aspekt av människans liv och vad som har fått handelsplatser att förändras är den dynamiska omvärlden. Vidare präglas den dynamiska omvärlden som handeln befinner sig i av ett föränderligt konsumentbeteende. LÄS MER

 2. 2. Hur kan Möbelföretag Arbeta för att Utvecklas med Digitaliseringen? : Hur kan showrooms och AR som tillägg till e-handel bidra till att företag inom möbelbranschen kan uppnå fördelar och utvecklas med digitaliseringen?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Wilma Boberg; Lisa Henriksson; Sonja Blomstermo; [2023]
  Nyckelord :Detaljhandeln; möbelbranschen; digitalisering; e-handel; showrooms; Augmented Reality; AR; köpintentioner;

  Sammanfattning : Abstract Datum: 2023-01-12 Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet. Författare: Sonja Blomstermo, Wilma Boberg, Lisa Henriksson  Titel: Hur kan Möbelföretag Arbeta för att Utvecklas med Digitaliseringen? Handledare: Sara Melén Hånell Nyckelord: Detaljhandeln, möbelbranschen, digitalisering, e-handel, showrooms, Augmented Reality (AR), köpintentioner. LÄS MER

 3. 3. Obemannade butiker: Konsumenters inställning med fokus på teknologiska paradoxer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Zyka; Adam Olmårs; [2023]
  Nyckelord :Inställningar; Paradox; Obemannad butik; Technology Acceptance Model; Tehcnology Paradoxes; Technology Readiness;

  Sammanfattning : I takt med att samhället har digitaliserats har detaljhandeln utsatts för betydande förändring. I Sverige har de obemannade butikerna ökat och spås bli fler framöver. Framväxten av tekniker som digitala betalnings- och identifieringsmetoder ligger till grund för detta. LÄS MER

 4. 4. Organisationsförändring inom modebranschen. En kvalitativ undersökning kring hur organisationsförändring utformas inom modebranschen i takt med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bjurmalm; Lisa Falk; [2022-02-16]
  Nyckelord :organisationsförändring; digitalisering; detaljhandeln; förändringsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Pandemins effekter på avtalsvillkor : En studie om avtalsflexibilitet i lokalhyresavtal

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ruben Michael Alazar; [2022]
  Nyckelord :Contractual flexibility; pandemic; economic risk; landlord; tenant; Avtalsflexibilitet; pandemi; ekonomisk risk; hyresvärd; hyresgäst;

  Sammanfattning : Pandemins framfart har påverkat den svenska detaljhandeln negativt i många avseenden. Flertalet rapporter från aktörer inom fastighetsbranschen har indikerat på en negativ prisutveckling på transaktionsmarknaden och nedåtgående marknadshyror som en direkt konsekvens av pandemin. LÄS MER