Sökning: "detaljister"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet detaljister.

 1. 1. Lokal e-handel - stadskärnans räddning? En kvalitativ studie om butiksägarnas, Citysamverkans och plattformsägaren Zipadoos perspektiv på lokal e-handel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Rebecka Pojkas; Annie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: S-O-R-teori; bra mix; tillgänglighet; omnichannels; emotionella upplevelser; platsbaserat värde; SDD; innovation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel och skapa en fördjupad förståelse för vilken funktion fenomenet fyller för lokala detaljister i stadskärnan i en större svensk stad, och undersöka om det kan vara stadskärnans räddning. För en nyanserad förståelse för om lokal e-handel kan rädda stadskärnan inkluderas även Citysamverkans- och Zipadoos syn på forskningsfenomenet i studien. LÄS MER

 2. 2. Vilka hinder och möjligheter finns för svensk julgransodling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Peter Nimrodsson; [2020]
  Nyckelord :Christmas tree; Christmas tree cultivation; profitability; Julgran; julgransodling; lönsamhet;

  Sammanfattning : Vad hindrar svensk julgransodling från att växa och bli en egen näring på motsvarande vis som i Danmark. Den svenska julgransmarknadens storlek har undersökts och det har visat sig att den är mindre än man tidigare trott. LÄS MER

 3. 3. Inköpsmetoders roll inom B2B-relationer : En kvalitativ studie om inköpsmetoders påverkan på B2B-relationer inom mode- och textil detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ara Uthman; Ludwig Jernberg; [2020]
  Nyckelord :B2B relationships; traditional procurement; digital procurement; retail; supplier.; B2B-relationer; traditionella inköp; digitala inköp; detaljist; leverantör.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning svenskamodedetaljister använder sig av digitala inköpsmetoder och hur de förhåller sig gentemot traditionella inköpsmetoder. Även vad detaljister ser för fördelar och nackdelar med olika inköpsmetoder, vilka inköpsmetoder de föredrar samt hur dessa påverkar relationen mellandetaljist och leverantör. LÄS MER

 4. 4. Att värna eller icke-värna - En studie om personlig integritet och datainsamling inom e-handel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Vendela Eckardt; Elsa Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :E-handel; Privacy-paradox; Personlig integritet; Informationsutlämning; Big Data; Cookies; Riskberäkning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Datainsamling och tillämpning av data av detaljister inom e-handel är ett aktuellt ämne och integrerat i konsumenters vardag. Utveckling av Big Data och digital teknologi har inneburit problematik rörande personlig integritet och säkerhet. LÄS MER

 5. 5. Konsten att skapa värde för ett varumärke i sociala medier för både detaljister och slutkonsumenter En kvalitativ fallstudie av grossistföretaget TL Månssons AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Johansson; Isabella Månsson; [2018-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER