Sökning: "detaljnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet detaljnivå.

 1. 1. Handlingsplaner och diskussion : Samarbetsverktyg

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredrik Blank; [2019]
  Nyckelord :Action plans; Collaboration tool; ASP.NET Core; MVC; HTML; SQL; EF; SPA; Async; DI; Azure;

  Sammanfattning : This report discloses the implementation of a collaboration tool in the form of action plans and discussion functionality in behalf of the company ZonderaCom AB (Zondera). The current tool used for this purpose is inflexible, have a hard time meeting customer requirements and therefore needs to be replaced. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av energideklarationer : Uppfyller de sitt syfte att bidra till en effektiv energianvändning i byggnader?

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Sandberg; Gabriel Andersson Svorono; [2019]
  Nyckelord :energy declaration; energy use; energy expert; action proposals; EU-directive; energideklaration; energianvändning; energiexpert; åtgärdsförslag; EU-direktiv;

  Sammanfattning : År 2002 laginfördes ett EU-direktiv med syftet att skapa möjligheten för länder inom EU att kunna ha bättre kontroll på sin energianvändning. Utifrån detta direktiv infördes därefter en lag om energideklarationer. LÄS MER

 3. 3. Med kroppen som måttstock : en undersökning om virtuella upplevelser av landskapsarkitektur, baserade på BIM-modeller, är effektiva arbets- och kommunikationsredskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Werner Nystrand; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; virtuell verklighet; visualisering; dialogverktyg; digital modellering; BIM; Building Information Modell; datorspel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har undersökt användningen av ”tekniker för virtual reality” (hädanefter: virtuella upplevelser, se s. 13) vid kommunikation av landskapsarkitektur, både i teori och praktisk utvärdering. LÄS MER

 4. 4. Automatic Generation of Levels of Detail : A Study on the Swedish National Road Database

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Alexandra Börjesson; [2019]
  Nyckelord :Cartographic generalisation; transport network; database; levels of detail; geographic information system; GIS; FME; Kartografisk generalisering; vägnät; databas; detaljnivå; geografiska informationssystem; GIS; FME;

  Sammanfattning : When creating a map, the amount of data and which geographical information chosen to bepresented are decided based on the purpose of the map. Trafikverket is responsible for theNational Road Database that is a reference road network with a large amount of dataconnected to it. LÄS MER

 5. 5. Att låta kunden delta i designprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Madeleine Rode; [2019]
  Nyckelord :Medieteknik; Deltagande design; Kundens förhandlingskraft; Webbshop; Designprocess; Prosumer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekten av deltagande design och hur metoden påverkar produktionsprocessen i skapandet av en webbshop. Detta gjordes genom att designa två olika prototyper på webbshoparna. För att ta fram dessa prototyperna hölls det två workshops. LÄS MER