Sökning: "detaljplan"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet detaljplan.

 1. 1. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Svedmyr; [2019]
  Nyckelord :strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Sammanfattning : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. LÄS MER

 2. 2. Från centrum till lerig åkermark - En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emmie Ekholm; Ann Lindoff Ånäs; Monica Moussa; [2019]
  Nyckelord :Lokaliseringsbeslut; Kluster; Agglomerationsekonomier; Bid-rent teorin; Banksektorn; Location decisions; Clusters; Agglomeration economies; Bid-rent theory; Banking sector;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bakomliggande faktorer till lokaliseringsbeslut när kontorssektorn väljer att etablera sig utanför stadens centrum. Vi analyserar hur företagen resonerar och vilka faktorer som påverkar deras beslut. LÄS MER

 3. 3. Den socialt blandade staden : En studie om blandstad och blandat boende som medel mot segregation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Chaima Zidane; [2019]
  Nyckelord :Blandad stad; Blandstad; Blandade boendeformer; Segregation; Boendesegregation; Mångfald; Detaljplan; Översiktsplan.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka visioner Göteborg kommun har med blandstad och blandade boendeformer som medel mot segregation på översiktlig- och detaljnivå. Detta sker genom undersökningen av Göteborg kommuns gällande översiktsplan från 2009 och tre detaljplaner från Göteborg kommun. LÄS MER

 4. 4. Digitala hjälpmedel för granskning och prövning av bygglovshandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Anton Pålstam; [2019]
  Nyckelord :Digitization; building; permit; process; software; BIM; municipality; Digitalisering; bygglov; byggprocess; mjukvara; programvara; BIM; kommun;

  Sammanfattning : Politiskt sett har Sverige en ambition att ligga i framkant inom digitalisering, samtidigt ligger grannländerna Norge och Danmark före inom området. Målen med digitaliseringen är att underlätta kommunikation med intressenter samt att öka både kvalitet och effektivitet i det kommunala arbetet. LÄS MER

 5. 5. Grönska i struktur : En studie om grönskans användning och tolkning i plandokument

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Detaljplanering; Fuzzy Concept; Fysisk planering; Grönstruktur; Natur i staden; Översiktsplanering;

  Sammanfattning : Följande kandidatarbete undersöker hur grönska används och tolkas inom den fysiska planeringen från översiktsplan till detaljplan. Två urbanteorier har utgjort grunden för genomförandet av arbetet, Fuzzy Concept och Natur i staden. LÄS MER