Sökning: "detaljvaruhandel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet detaljvaruhandel.

 1. 1. Ett svenskt detaljhandelsföretags internationaliseringsstrategi : en studie om att internationalisera i en digitaliserad tid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Ovuk; Muna Yusuf; [2019]
  Nyckelord :Internationalisering; detaljvaruhandel; internet; e-varuhandel; marknad; kunskap;

  Sammanfattning : Forskning inom området internationalisering har kritiserats för att inte ta hänsyn till effekten av digitaliseringen. Syftet med studien var att se om befintlig forskning inom området internationalisering kunde förklara en nutida internationaliseringsstrategi för ett svenskt detaljhandelsföretag. LÄS MER

 2. 2. Leasing - A Comparative Study of Swedish and Japanese Retail Firms

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Brage; Gustaf Eckerström; [2009-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar för företag att använda leasing som ett finansieringsalternativ. Idag är leasing ett vida utbrett medel för förvärv av anläggningstillgångar och utgör en markant del av företags totala kapitalinvesteringar. I Japan utgör leasing ungefär 9 procent av totala kapitalinvesteringar. LÄS MER