Sökning: "detecting"

Visar resultat 1 - 5 av 871 uppsatser innehållade ordet detecting.

 1. 1. THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Emanuelsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Insurance; Internet of Things; IoT; Business Model; Business Model Canvas; Business Model Innovation;

  Sammanfattning : Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship... LÄS MER

 2. 2. An evaluation of last digit-based test as a tool for electoral fraud detection

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Asma Hussein; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the pursuit of developing reliable tools for electoral fraud detection, tools that use statistical analysis have become very popular. Specifically, methods of digits pattern analysis, of election results, based on observations such as ‘Benford’s law’ have been deemed especially promising tools in electoral fraud detection. LÄS MER

 3. 3. En analys av läromedel för att upptäcka kommunikativ interaktion inom matematik i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Stenfelt; [2019-03-11]
  Nyckelord :Lärobok; matematik; lärarhandledning; kommunikativ interaktion.;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka tre läromedel som består av en eller två läroböcker och tillhörande lärarhandledning, för att se hur stor del av läromedlen som berör den kommunikativa förmågan i förhållande till Skolverkets kursplan i matematik. Examensarbetet vill även analysera hur lärarhandledningen har en påverkan till hur kommunikativ interaktion inkluderas i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. On Pollard's rho method for solving the elliptic curve discrete logarithm problem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jenny Falk; [2019]
  Nyckelord :elliptic curves; Pollard s rho method; elliptic curve discrete logarithm problem; cryptography; adding walk; mixed walk; cycle-detecting algorithm; iterating function; random walk;

  Sammanfattning :     Cryptosystems based on elliptic curves are in wide-spread use, they are considered secure because of the difficulty to solve the elliptic curve discrete logarithm problem. Pollard's rho method is regarded as the best method for attacking the logarithm problem to date, yet it is still not efficient enough to break an elliptic curve cryptosystem. LÄS MER

 5. 5. Detecting bark beetle damage with Sentinel-2 multi-temporal data in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shuo Yang; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Remote Sensing; Bark Beetle; Insect Detection; Sentinel-2; Forest Health; Maximum Likelihood; Random Forest; Spectral Signature; Vegetation Indices; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The European spruce bark beetle is considered as one of the most destructive forest insects to Norway spruce trees in Europe. Climate change may increase the frequency and intensity of bark beetle outbreaks. It is therefore of vital importance to detect the bark beetle outbreaks and take it under control to prevent further damages. LÄS MER