Sökning: "detergent"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet detergent.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elena Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Sammanfattning : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. LÄS MER

 2. 2. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Mikaela Würtz; [2019]
  Nyckelord :dairy cattle; drought; energy balance; feeding; metabolism;

  Sammanfattning : The summer of 2018 was unusually warm and dry. For animal production, this resulted in poor pastures, reduced harvests of crops, such as roughage and grains, and increased risk for heat stress in the animals. The drought led to problems as in shortage of animal feed, which made the feeding of dairy cattle difficult. LÄS MER

 3. 3. UTVÄRDERING AV DNA-EXTRAKTIONSPROTOKOLL FÖR FORENSISKA PROVER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kassem Awad; [2019]
  Nyckelord :Autolys A rör; Chelex resin; Detergent; DNA-extraktion; qPCR; Saliv; Spårsäkring; Tops;

  Sammanfattning : Vid låga mängder av DNA, vilket det ofta är vid forensiska prover, är en lyckad DNA-analys beroende av ett effektivt DNA-extraktionsprotokoll. Bland flera kommersiellt tillgängliga extraktionsmetoder för DNA har tidigare studier visat att Chelex 100 resin, som idag används på Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping, är en snabb och enkel metod utan toxiska ämnen, långa väntetider eller större kostnader och som även ger ett högt DNA-utbyte. LÄS MER

 4. 4. The effect of a feruloyl esterase producing inoculant along with mechanical treatment prior to ensiling on fibre digestibility of grass silage

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kiros Kelkay Haile; [2019]
  Nyckelord :ryegrass; in vitro incubation; feruloyl esterase; ensiling; meadow fescue; fibre digestibility;

  Sammanfattning : Plant fibre is the main portion of dairy cattle diets. It is also important in maintaining health and proper function of the rumen. However, digestibility of fibre is relatively low, and, in most cases, it is not more than 60%. In cell walls of grasses and cereals, lignin and hemicellulose are connected, forming a matrix. LÄS MER

 5. 5. Life cycle assessment of disposable and reusable laryngeal mask airway in Skånevård Sund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gang Liang; [2019]
  Nyckelord :Keywords: life cycle assessment; laryngeal mask airway; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Single use medical devices have been the widespread practice for clinical work for many years. However, the negative environmental impacts of using disposable products have also attracted attention worldwide. LÄS MER