Sökning: "deterritorialization"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet deterritorialization.

 1. 1. Triptych of ruderal architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Lokrantz; [2021]
  Nyckelord :nonhuman actors; ownership; property; artistic research; speculative fabulation; science fiction; ruin; ruderal; deterritorialization; reterritorialization; haraway; bennet; stengers; le guin;

  Sammanfattning : The Ruderal Triptych is a narrative, fictional, artistic, research project. It centers itself on questions of ownership as a legal and physical machinery, that works within global extractive economies. I want to question what we are really producing when we produce architecture. LÄS MER

 2. 2. Verortung(en) des Ecocriticism in transkulturellen Zeiten : Eine Untersuchung zur Verknüpfung einer ökologisch orientierten Literaturwissenschaft mit Konzepten der kulturellen Gedächtnisstudien am Beispiel von Peter Handkes Die Obstdiebin

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Wiebke Lenz; [2021]
  Nyckelord :Ecocriticism; Cultural Memory Studies; home; belonging; place; memory; globalisation; transculturality; deterritorialization; migration; Peter Handke; Ecocriticism; kulturelle Gedächtnisstudien; Heimat; Zugehörigkeit; Ort; Globalisierung; Transkulturalität; Migration; Deterritorialisierung; Peter Handke;

  Sammanfattning : The academic field of Ecocriticism has in recent years developed into an increasingly interdisciplinary, multifaceted field that no longer only concerns literary studies. This thesis aims to find a new angle that mostly has been overlooked by academics so far. LÄS MER

 3. 3. FN-komplexet i New York: Det visuella uttryckets roll i en ny generations företagsstad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Zack Fritzon; [2021]
  Nyckelord :United Nations; company town; denotation; connotation; deterritorialization; reterritorialization; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The American company town has, by several authors, been pronounced dead in its current state. In this study, the concept of the company town is applied to the United Nations Headquarters in New York City. LÄS MER

 4. 4. Beyond Human Displacement(s) : Spacetime Stories of Agency in Parable of the Sower by Octavia Butler

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Bianca Lange; [2021]
  Nyckelord :Migration studies; New materialism s ; Ontology; Agency; Displacement s ; More-than-human; Parable of the Sower;

  Sammanfattning : In this thesis project, the aim is to explore displacements beyond the familiar usage in migration studies associated with ’human’ by using a new materialist/s understanding ofontology and agency. This approach opens the possibility to move beyond the understanding of displacements as referring only to human agency. LÄS MER

 5. 5. Uttrycksmaskinen : Subjektivitet, kollektivitet och språkets deterritorialisering i Johan Jönsons Efter arbetsschema

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Marcus Rombo; [2020]
  Nyckelord :Johan Jönson; Deleuze; Guattari; minor literature; minor poetry; poetry; deterritorialization; literary machine; collective assemblage of enunciation; subjectivity; Johan Jönson; Deleuze; Guattari; mindre litteratur; mindre poesi; poesi; deterritorialisering; litterär maskin; utsägandets kollektiva anordning; subjektivitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar poeten Johan Jönsons Efter arbetsschema från 2008 med hjälp av det begrepp om en ’mindre’ litteratur som utvecklas av Gilles Deleuze och Félix Guattari i deras studie av Franz Kafka. Deleuzes och Guattaris begrepp, som innebär ett särskilt förhållningssätt till den större, etablerade litteraturen, vecklas ut successivt genom uppsatsen för att varvas med läsningar av Jönsons verk. LÄS MER