Sökning: "devation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet devation.

  1. 1. "Efter nu aktuell händelse så upplever hon stor skuld och skam"- Konstruktionen av den kvinnliga rattfylleristen i frivårdens personutredningar

    Magister-uppsats, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Karin Petters; [2008]
    Nyckelord :Critical discourse analysis; Social Construktionism; probation; genus; drink driver; devation; Kritisk diskursanalys; socialkonstruktionism; frivård; genus; rattfylleri; avvikelse;

    Sammanfattning : Every year, approximately 17 500 drunk drivers are sued in Sweden. Of these, only 10 percent are women. The women are therefore considered a minority. In this study, I have taken interest in how the female drunk driver is constructed implemented by the probation service. LÄS MER