Sökning: "development workers"

Visar resultat 1 - 5 av 989 uppsatser innehållade orden development workers.

 1. 1. Looking into the black box: The roles of development workers in enhancing climate resilience and gender equality for ethnic minority women through the EmPower project in Vietnam

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hong Hanh Nguyen; [2022-01-18]
  Nyckelord :feminist political ecology; development workers; climate change; gender equality; ethnic minorities; Vietnam;

  Sammanfattning : The climate change-gender nexus has increasingly become the arena in which adaptation interventions take place. One such intervention is the EmPower program in the Asia-Pacific region by UN Women and UNEP. This research is a case study on how one program component on women’s renewable energy entrepreneurship is implemented in Vietnam. LÄS MER

 2. 2. Professionalism och alienation – En kvalitativ studie om organisationsstyrning och professionella förutsättningar inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Samer Mohamad Hamdoun; [2022]
  Nyckelord :financial assistance; discretion; organizational professionalism; occupational professionalism; alienation; self-alienation; fetish of objectivity; ekonomiskt bistånd; handlingsutrymme; organisationsprofessionalism; yrkesprofessionalism; självalienation; objektivitetens fetisch; Social Sciences;

  Sammanfattning : Swedish public management, including the management of social work organizations, has undergone radical changes. In the areas where the changes have been studied, these have been shown to have a direct impact on the social worker’s professionalism and working conditions. LÄS MER

 3. 3. Nya rättsgrundsatser i anställningsskyddet : Med särskilt fokus på förmånlighetsprincipen och den fackliga föreningsfriheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Jarl; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; anställningsskydd; juridik; förmånlighetsprincipen; facklig föreningsfrihet; internationell arbetsrätt; LAS; access justice; Niklas Bruun; rättsgrundsatser; ILO;

  Sammanfattning : The thesis deals with the draft of amendments to the Swedish Employment Protection Act, that is the result of an agreement between the social partners. The thesis focuses mainly on the change in dispositivity that is proposed for the protection for employments that run until further notice. LÄS MER

 4. 4. Vem bär ansvaret för arbetsmiljön vid arbete hemifrån? - En framåtsyftande studie om ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt för skada vid arbete hemifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljörätt; Arbetsskadeförsäkring; Covid:19; Arbetarskydd; Handelsrätt; Arbetsmiljöansvar; Arbete hemifrån; Distansarbete.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Since the outbreak of the Covid-19 pandemic, society has demanded that more and more workers work from home in order to contribute to reducing the spread of infection. Although teleworking is not a new phenomenon, the pandemic has led to the question being raised as to whether the possibility of teleworking for certain groups of workers should also exist in the future. LÄS MER

 5. 5. Ålder är inte en kategori som skonar kvinnor från mäns våld : En kvalitativ studie om hur äldreomsorgens biståndshandläggare arbetar för att stödja äldre våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ronja Bylund; Hanna Juhlin; [2022]
  Nyckelord :våld i nära relation; äldre; biståndshandläggare; intersektionalitet; gräsrotsbyråkrati; äldremisshandel;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur biståndshandläggare i Sveriges kommuner bemöter och arbetar för att stödja kvinnor över 65 år som utsätts för våld i nära relation. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats genom sex semistrukturerade intervjuer utifrån ett målstyrt urval. LÄS MER