Sökning: "devolution"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet devolution.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Opportunities for Kenyans to fight corruption

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fredrik Stedtjer; [2018]
  Nyckelord :Kenya; corruption; devolution; decentralization; norms; power structures; accountability; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2013 Kenya implemented their devolution, which is the process of devolving political functions, fiscal resources and administrative responsibilities to sub-national units. The central reason behind this constitutional change was to address the chronic ethnic conflicts of Kenya. LÄS MER

 3. 3. Breaking Down the Reflex-Machine in Three Works by Philip K. Dick

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Gaarn-Larsen; [2018]
  Nyckelord :Philip K. Dick; Postmodernism; reflex-machine; androidization; science fiction; The Three Stigmata of Palmer Eldritch; A Maze of Death; A Scanner Darkly;

  Sammanfattning : This thesis expands upon Philip K. Dick’s philosophy surrounding ‘androidization’, a process of degradation leading to the devolution of individuals into what he termed as ‘reflex-machines’. LÄS MER

 4. 4. Decentralization and Participatory Development: A Case Study of Elgeyo Marakwet County,Kenya.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Dickson Kinuthia; [2017]
  Nyckelord :Decentralization; Citizen Participation; Participatory Development; Elgeyo Marakwet County; Public Participation; Capacity Building; Devolution; Kenya; Social Sciences;

  Sammanfattning : With promulgation of a new constitution of Kenya in 2010, Kenya changed to a devolved system of governance after the general elections of 2013. Public Participation in Development was one aspect of democracy that Kenyans looked forward to in the new system of governance. LÄS MER

 5. 5. The Origin and Implementation of the Smart-Sustainable City Concept: The Case of Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Gabrielle Freeman; [2017]
  Nyckelord :smart-sustainable cities; sustainable development; ICT; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The concept of a smart-sustainable city (SSC) has recently come to dominate urban sustainability political agendas and academic discourses in Europe. This thesis investigates (1) the origination of the SSC concept, (2) how it is being framed as an approach to sustainable urban development, and (3) how it can be contextualized in concrete projects and urban planning initiatives in the city of Malmö, Sweden. LÄS MER