Sökning: "devolution"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet devolution.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. The rise of secessionism in Catalonia: A study of the shift in nationalist discourse from an identity perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :catalonia; nationalism; secession; social identity; social representations of history; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2017 Catalonia held a referendum for independence, after years with an increasingly pro-independence social and political climate. The shift in the nationalist discourse from devolution to secession and increasing support for independence inspired this thesis where the aim is to explore the dynamics behind the change from an identity perspective. LÄS MER

 3. 3. The Dragon, The Unicorn and the Grip of The Lion : A Comparative Case Study on the Secessionist Political Parties in Scotland & Wales and the Nationalist Arguments Aiming for Secession

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Emil Gahnström; Robin Knowles; [2019]
  Nyckelord :Nationalism; secession; Scotland; Wales; the United Kingdom;

  Sammanfattning : This thesis is conducted as a descriptive comparative case study with the aim to explore the utilisation of different forms of nationalist arguments for secession by the Scottish National Party in the Scottish Parliament and Plaid Cymru in the Welsh Assembly. Based on the application of nationalist theories from three different modernist scholars, statements made by each party are analysed from politico-ideological, economic, and socio-cultural perspectives. LÄS MER

 4. 4. Opportunities for Kenyans to fight corruption

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fredrik Stedtjer; [2018]
  Nyckelord :Kenya; corruption; devolution; decentralization; norms; power structures; accountability; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2013 Kenya implemented their devolution, which is the process of devolving political functions, fiscal resources and administrative responsibilities to sub-national units. The central reason behind this constitutional change was to address the chronic ethnic conflicts of Kenya. LÄS MER

 5. 5. Breaking Down the Reflex-Machine in Three Works by Philip K. Dick

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Gaarn-Larsen; [2018]
  Nyckelord :Philip K. Dick; Postmodernism; reflex-machine; androidization; science fiction; The Three Stigmata of Palmer Eldritch; A Maze of Death; A Scanner Darkly;

  Sammanfattning : This thesis expands upon Philip K. Dick’s philosophy surrounding ‘androidization’, a process of degradation leading to the devolution of individuals into what he termed as ‘reflex-machines’. LÄS MER