Sökning: "dexametason"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet dexametason.

 1. 1. Läkemedelseffekter på α-synuklein aggregering - betydelse för Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Nuhovic; [2019]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; α-synuklein; metformin; ceftriaxone; rifampicin; lovastatin; latrepiridin; fasudil; nilotinib; entakapon; tolkapon; clenbuterol; salbutamol; dopamin; dopaminokrom; zonisamid; talipexol; pramipexol; selegilin; mannitol; dexametason;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom (PD) är ett tillstånd som ger en försvårad och försämrad livskvalité. I dagsläget finns det endast symtomatiska läkemedel men ingen bot med vilken sjukdomen upphör eller som bromsar förloppet. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer och kliniska symptom vid sjukdomen PPID hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Angelika Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Pituitary pars intermedia dysfunction; ; PPID; fång; ACTH; dexametason;

  Sammanfattning : Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) är en åldersrelaterad, neurodegenerativ sjukdom hos framförallt medelålders till äldre hästar (hästar> 10 år). Prevalensen och riskfaktorerna för PPID är långt ifrån klarlagda och detta gäller även sambandet mellan kliniska fynd och diagnos. LÄS MER

 3. 3. Farmakologiska alternativ för behandling av yrsel vid Menieres sjukdom

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Emmy Tuväng; [2016]
  Nyckelord :Menieres sjukdom; farmakologisk behandling; yrsel.;

  Sammanfattning : Introduktion Menieres sjukdom är en relativt ovanlig åkomma som karakteriseras av symtom som yrsel, hörselnedsättning och tinnitus. Sjukdomen beror på en störning i innerörat som kan påverka både balans och hörsel. LÄS MER

 4. 4. Glukokortikoider till kaniner : varför inte?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Sandström; [2016]
  Nyckelord :kanin; glukokortikoider; biverkningar; rabbit; glucocorticoids; adverse effects;

  Sammanfattning : Kaniner är det tredje vanligaste sällskapsdjuret i Sverige. Trots det utgör de en mycket liten del av veterinärutbildningen och det är upp till veterinären själv att tillägna sig kunskap om kaniner. LÄS MER

 5. 5. Sommareksem hos islandshäst : patogenes och behandlingsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Moe; [2016]
  Nyckelord :sommareksem; islandshäst; patogenes; behandling; immunterapi; glukokortikoider; antihistamin; prevention; insect bite hypersensitivity; icelandic horse; pathogenesis; treatment; ; immunotherapy; glucocorticoids; antihistamines; prevention;

  Sammanfattning : Sommareksem är en multifaktoriell återkommande dermatit som drabbar över hälften av alla importerade islandshästar. Sjukdomen är säsongsbetonad och utlöses av bett från Culicoides spp vilket resulterar i mild till kraftig pruritus med svåra symtom som följd. LÄS MER