Sökning: "dexmedetomidine"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet dexmedetomidine.

 1. 1. Pre-visit pharmaceuticals : ett sätt att minska stress hos hundar vid veterinärbesök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Stina Ekvall; Filippa Jonsson; [2021]
  Nyckelord :dexmedetomidin; gabapentin; hund; imepitoin; trazodon;

  Sammanfattning : Djursjukvård är ett område under ständig utveckling som drivs av viljan att öka djurvälfärden och kunna hjälpa så många djur som möjligt. Ofta när detta ämne diskuteras ligger fokus på komplicerade medicinska behandlingar och exklusiv utrustning, men något som sällan ligger i fokus är hur djuren upplever situationen. LÄS MER

 2. 2. Alfa-2 agonister som adjuvans vid central nervblockad– en jämnförelse i effektduration av Klonidin och Dexmedetomidine vid intravenös, epidural eller intratekal administrering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Wallner; Bryan Handley; [2021]
  Nyckelord :Dexmedetomidine; Klonidin; central nrvblockad; adjuvant behandling; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : En god anestesi beskrivs vara att försätta patienten i ett medvetslöst, smärtfritt och avslappnat tillstånd. För att uppnå anestesi används olika typer av läkemedel oftast i kombination. Med rätt kombination av läkemedel kan i regel biverkningar hämmas och önskvärda effekter framhävas. LÄS MER

 3. 3. Intranasal dexmedetomidine för sedering av barn vid MR – undersökning av hjärnan utfört av röntgensjuksköterska

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gabriella Lewis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Berglund; Nadya Blom; [2019]
  Nyckelord :kanin; munhälsa; anestesi; syresättning; hypoxemi; oxygentillförsel; syrgasgrimma; ventral position; dorsal position;

  Sammanfattning : En av de vanligaste orsakerna till att sällskapskaniner är i behov av veterinär-medicinsk vård är problem i munhålan. För att kunna genomföra kliniska undersök-ningar och behandlingar i munhålan på kaniner krävs ofta generell anestesi. Den spe-cifika anatomin och fysiologin hos kaniner kan göra anestesi till ett riskfyllt moment. LÄS MER

 5. 5. Pharmacodynamic effects of dexmedetomidine infusion in isoflurane anaesthetised horses

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Agrell Eklund; [2019]
  Nyckelord :dexmedetomidine; CRI; anaesthesia; horse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER