Sökning: "diabetes diskussion och slutsats"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden diabetes diskussion och slutsats.

 1. 1. Egenvård hos personer med diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Skoogh; Sandra Stenman; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Livsstilsförändringar; Omvårdnad; Stödjande roll; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 står för 90 procent av de två olika diabetesformerna och sjukdomen ökar globalt. För personer med sjukdomen handlade det om ett individuellt ansvar för att uppnå hälsa genom egenvård. Sjukdomen medförde ett behov av att införa livsstilsförändringar viktiga för deras liv. LÄS MER

 2. 2. Diabetes mellitus typ 2-patienters erfarenheter av hälso- och sjukvårdens undervisning kring egenvård : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Fanny Erledal; Noa Nieminen; Rebecka Erntoft; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; education; experience; healthcare; patients; self care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; erfarenheter; hälso- och sjukvård; patienter; undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en av de mest förekommande icke-smittsamma sjukdomarna i världen och är en kronisk metabolisk sjukdom med förhöjda nivåer av blodsocker. Patienten har dagligen ett ansvar över beteendemässiga val som kost, fysisk aktivitet och behandlingar för att förhindra akuta och kroniska komplikationer. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av att vara förälder till ett barn med diabetes typ-1 : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Birkebo; Tove Larsson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars erfarenhet; Ansvar; Oro; Förlust;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och forskning har visat på att diabetes typ 1 drabbar allt fler unga människor. Sjukdomen vänder upp och ner på familjens vardag och innebär att föräldern bevakar barnets blodglukosvärde under dygnets alla timmar. LÄS MER

 4. 4. Personer med diabetes mellitus och deras upplevelse av livskvalitet : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Yvonne Godin; Elin Wikholm; [2020]
  Nyckelord :deduktiv; diabetes mellitus; litteraturöversikt; livskvalitet; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus (DM) är en folksjukdom som hittills drabbat flera hundra miljoner människor världen över och där antalet nya fall ständigt ökar. För de personer som drabbas kan det ha en betydande påverkan på deras hälsa. Livskvalitet som begrepp är svårt att definiera. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar och unga vuxnas upplevelse av att leva med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Carola Carlberg; Désirée Jacobzon; [2020]
  Nyckelord :Att leva med; diabetes typ 1; litteraturöversikt; stöd; unga; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en sjukdom som ökar bland ungdomar och unga vuxna i världen. Sjuksköterskan måste ha förståelse för denna grupp för att kunna erbjuda rätt stöd i deras diabeteshantering. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. LÄS MER