Sökning: "diabetes examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden diabetes examensarbete.

 1. 1. Egenvårdens betydelse för individer med diabetes typ 2 : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Havedahl; Dana Hadrous; [2019]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; egenvård; hälsa och erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som blivit allt vanligare, det beräknas vara fyra procent av hela befolkningen som har den. Främst på grund av en förändrad livsstil. Det har tidigare varit en åldersrelaterad sjukdom, men som har sjunkit i åldrarna. LÄS MER

 2. 2. Hur effektiv och säker den nya PDE5-hämmaren avanafil vid behandling av erektil dysfunktion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ksenia Kotikova; [2019]
  Nyckelord :Avanafil; erektil dysfunktion; fosfodiesterashämmare;

  Sammanfattning : Frekomsten av erektil dysfunktion (ED) kar stndigt och orsakar snkt livskvalit hos mnga mn. ED r ldersrelaterad, men kan intrffa p grund av andra orsaker: neurogen skada, hormonell insufficiens, krlrelaterade sjukdomar och kan ven ha en psykogen grundorsak. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan främja eller hindra motivationen till livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Elvira Thorsson; Niklas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; lifestyle changes; motivating factors; persons experiences; pre-diabetes.;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 is a growing disease that affects both adults and children. Common risk factors for developing diabetes type 2 are low physical activity and abdominal obesity. The disease can bring complications such as cardiovascular disease and hypoglycemia. Pre-diabetes is a pre-stage to develop diabetes mellitus type 2. LÄS MER

 4. 4. Vad som påverkar patientens följsamhet till livsstilsråd vid typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sofia Stjerngren Karlsson; Kerstin Turesson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Vad som påverkar patientens följsamhet till livsstilsråd vid typ 2 diabetes – En litteraturstudie Influencers of patient´s adherence to advice about life style changes in type 2 diabetes – A litterature study Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Institution: Institutionen för hälsovetenskaper Ämne: Omvårdnad Kurs: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp, grundnivå Författare: Sofia Stjerngren Karlsson och Kerstin Turesson Handledare: Erica Lillsjö och Agneta Pihlman Sidor: 17 Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, livsstil, egenvård och följsamhet  Introduktion: Diabetes mellitus typ 2 tillhör gruppen metabola sjukdomar som karaktäriseras av hyperglykemi på grund av defekter i insulinsekretion, insulinabsorption eller båda. Om hyperglykemin förblir okontrollerad finns risk för senkomplikationer. LÄS MER

 5. 5. ATT LEVA MED DIABETES TYP 2 : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabella Larsson; Hanna Jansson; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; diabetes typ 2; egenvård; kvalitativ litteraturstudie; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom i Sverige och antalet drabbade ökar. Vid diabetes typ 2 utgör egenvård en betydande del av behandlingen och för att klara detta behövs kunskap om sjukdomen. Om behandlingen följs dåligt kan risken för framtida komplikationer öka. LÄS MER