Sökning: "diabetes fötter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden diabetes fötter.

 1. 1. Fotsår hos patienter med diabetes : Sjuksköterskors preventionsstrategier för att reducera utvecklingen av fotsår hos patienter med diabetes-En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Cathrina Andersson; Linn Nyström; [2020]
  Nyckelord :Diabetic foot; nurse’s knowledge; prevention; self-care; diabetes fot; egenvård; prevention; sjuksköterskors kunskaper;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetiska fotsår, ”Diabetes foot ulcer” (DFU) är ett globalt hot mot personer med diabetes på grund av de komplikationer som kan uppkomma som en efterföljd av diabetes. Neuropati är en vanlig följdsjukdom till diabetes vilket medför risken för DFU. LÄS MER

 2. 2. Mina fötter är viktiga! : En intervjustudie om erfarenheter av egenvård av fötter hos personer med diabetes typ 2

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sandra Dudley; Pirjo Olsson; [2019]
  Nyckelord :cooperation; diabetes; diabetic foot; foot complications; self-care; delaktighet; diabetes; diabetesfot; egenvård; fotkomplikationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotkomplikationer är vanligt bland personer med diabetes typ 2 och kan förebyggas genom egenvård av fötter. Diabetessjuksköterskan har en viktig uppgift i att hjälpa personen att integrera sjukdomen i vardagslivet och hitta strategier för effektiv egenvård. LÄS MER

 3. 3. Patienters följsamhet till egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Kristin Ranunger; Linda Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Diabetes mellitus typ 1; Följsamhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes mellitus är en allvarlig kronisk sjukdom och antalet drabbade har ökats de senaste 30 åren. Diabetes typ 2 orsakas till största del av fetma och fysisk inaktivitet. Egenvård utförs självständigt av patienten efter att ha erhållit kunskap från sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans arbete i förebyggandet av fotsår hos personer med diabetes mellitus : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Fatemeh Naseri; Yalda Omar; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; foot ulcers; prevention; nurse; Diabetes mellitus; fotsår; förebyggande; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk folksjukdom som drabbar miljoner människor över hela världen. Denna långvariga sjukdom kan leda till komplikationer som svårläkta fotsår som medför lidande för patienten, begränsar vardagen och sänker livskvaliten, vilket i svåra fall kan leda till amputation. LÄS MER

 5. 5. Diabetesfoten hos inneliggande strokepatienter: risk, omfattning, och omvårdnadsåtgärder

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ahmed Ghaleb Abdul Hussein; [2016]
  Nyckelord :diabetes mellitus; dokumentation; fotsår; Global Trigger Tool; journalgranskning; omvårdnad; prevention; stroke.; diabetes mellitus; diabetes foot ulcers; documentation; Global Trigger Tool; journal examination; nursing; prevention; stroke;

  Sammanfattning : DIABETESFOTEN HOS INNELIGGANDE STROKEPATIENTER: RISK, OMFATTNING, OCH OMVÅRDNADSÅTGÄRDERBAKGRUND: Fotkomplikationer är de allvarligaste komplikationerna till diabetes som ofta leder till kostnadskrävande behandlingar och amputation. Stroke resulterar i förlust eller begränsning av tidigare fysiska, psykiska och sociala aktiviteter, inklusive nedsatt förmåga att skydda sina fötter och utföra egenvård. LÄS MER