Sökning: "diabetes i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden diabetes i skolan.

 1. 1. Typ 1-diabetes i idrott och hälsa- en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Ansvar; Egenvård; Idrott och hälsa; Inkludering; Typ 1-diabetes;

  Sammanfattning : Examensarbetet redogör för hur diabetes fungerar allmänt och specifikt under träning. Det redogör också för vilka ansvar och möjligheter skolan, läraren och andra runt omkring en elev med typ 1-diabetes har för att inkludera dem i undervisningen. Samt hur verkligheten för en elev med typ 1-diabetes i svensk skola idag ser ut. LÄS MER

 2. 2. Idrott & Hälsa : En enkätundersökning om gymnasieelevers uppfattningar om lärandet för livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Robin Hylander; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; gymnasieelever; idrott och hälsa; uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet är i dag vanligt både hos unga och vuxna, trots att vi vet om vilka negativa effekter det kan medföra. Brist på fysisk aktivitet är direkt kopplat till diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och kortare livslängd. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Video Stabilisation Algorithms in Dynamic Capillaroscopy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oskar Wilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :video stabilisation; capillaroscopy; simulation; CBV; videostabilisering; kapilläroskopi; simulering; CBV;

  Sammanfattning : In the field of dynamic capillaroscopy, measurements of the capillary blood cell velocity (CBV) give significant insight into the human body. For instance, diabetes, hypertension and peripheral arterial occlusive disease all affect CBV. LÄS MER

 4. 4. Typ 1 diabetes i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Inkludering; Typ 1 diabetes;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten redogör för hur diabetes fungerar allmänt och specifikt under träning. Den redogör också för vilka ansvar och möjligheter skolan, läraren och andra runt omkring en elev med typ 1 diabetes har för att inkludera dem i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. KAN UNGDOMARS STILLASITTANDE MINSKAS GENOM INTERVENTIONER I SKOLAN?En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Karl Edlund; Mattias Johansson; [2017-06-27]
  Nyckelord :Ungdomars hälsa; stillasittande beteende; skolbaserad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund:Dagens samhälle ställer lägre krav på aktivitetsnivå för överlevnad vilket gör att allt fler barn och vuxna tillbringar sin tid med stillasittande aktiviteter. Stillasittande är en av riskfaktorerna för bland annat övervikt, diabetes typ 2, kardiovaskulära sjukdomar och mortalitet. LÄS MER