Sökning: "diabetes i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden diabetes i skolan.

 1. 1. Hälsopromotivt arbete och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Elin Kristiansson; Sara Karlsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barn; Delaktighet; Empowerment; Grundskola; HUGA; Hälsopromotivt arbete; Shiermodellen; Övervikt fetma;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotionsprogrammet Idrottsvetenskap & KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 44 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2020.... LÄS MER

 2. 2. Time efficiency and mistake rates for online learning algorithms : A comparison between Online Gradient Descent and Second Order Perceptron algorithm and their performance on two different data sets

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josef Holmgren Faghihi; Paul Gorgis; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the differences between two different online learning algorithms: Online Gradient Descent (OGD) and Second-Order Perceptron (SOP) algorithm, and how well they perform on different data sets in terms of mistake rate, time cost and number of updates. By studying different online learning algorithms and how they perform in different environments will help understand and develop new strategies to handle further online learning tasks. LÄS MER

 3. 3. Design, evaluation and use of a microfluidic device for automated production of mucin microparticles for cell encapsulation for diabetes therapy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bharathesh Badadamath; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Droplet microfluidics has prevalent growth in a wide range of applications in the life science field. This project is one such example where we used a droplet microfluidics tool for treating diabetes mellitus type 1. Mucin hydrogels (Muc-gels) modulate the immune response driving biomaterialinduced fibrosis.[1]. LÄS MER

 4. 4. Typ 1-diabetes i idrott och hälsa- en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Ansvar; Egenvård; Idrott och hälsa; Inkludering; Typ 1-diabetes;

  Sammanfattning : Examensarbetet redogör för hur diabetes fungerar allmänt och specifikt under träning. Det redogör också för vilka ansvar och möjligheter skolan, läraren och andra runt omkring en elev med typ 1-diabetes har för att inkludera dem i undervisningen. Samt hur verkligheten för en elev med typ 1-diabetes i svensk skola idag ser ut. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser att leva med ett barn med typ 1 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Katarina Brantingson Skogfält; [2019]
  Nyckelord :type 1 diabetes mellitus; parenting; quality of life; child;

  Sammanfattning : Föräldrar till barn med typ 1 diabetes mellitus (T1DM) genomgår en rad olika förändringar när deras barn insjuknar. Insjuknandet går fort och föräldrarna hinner inte bli förberedda på det som komma skall. De tvingas utan förvarning hantera de emotionella, psykologiska och fysiologiska förändringar som sjukdomen för med sig. LÄS MER