Sökning: "diabetes katt"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden diabetes katt.

 1. 1. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 2. 2. Diabetes mellitus hos hund och katt : skillnader i etiologi och patologi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cassandra Linder; [2019]
  Nyckelord :diabetes; mellitus; hund; katt; skillnader; likheter; patologi; etiologi;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom som orsakas av en försämrad förmåga hos kroppen att producera eller svara på insulin, vilket resulterar i onormal metabolism av kolhydrater och förhöjda nivåer av glukos i blodet och urinen. Diabetes mellitus är även en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och katt, vars prevalens har ökat de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Diabetes mellitus hos katt : en studie om djurägares svårigheter vid blodglukosmätning och insulinbehandling i hemmet, deras upplevda stöd i diabetesfrågor och djursjukskötarens roll gällande diabetespatienter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Thérese Johansson; Alice Eriksson; [2019]
  Nyckelord :katt; diabetes mellitus; djursjukskötare; övervakning; blodglukosmätning; insulin; behandling; stöd;

  Sammanfattning : Behandling med insulin och övervakning av blodglukos är idag vardag för många djurägare till katter med diagnosen diabetes mellitus. I denna text benämns diabetes mellitus med förkortningen DM. Denna uppsats inleds med en bakgrund om DM för att läsaren ska få en helhetsförståelse av sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maja Werner; [2019]
  Nyckelord :honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

  Sammanfattning : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. LÄS MER

 5. 5. LÄKEMEDEL TILL KATT VID DIABETES MELLITUS TYP 2 : Hur fungerar inkretinläkemedel på katt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Ulrika Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER