Sökning: "diabetes livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden diabetes livskvalitet.

 1. 1. Improving Type 1 DiabetesPatients’ Quality of LifeThrough Data Collection

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Leiko Ilja; [2021]
  Nyckelord :type 1 diabetes; diabetes management; diabetes data collection; diabetes quality of life; diabetes typ 1; diabetes hantering; diabetes datainsamling; diabetes livskvalitet;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes (T1D) is a complex chronic disease without treatment. When anindividual is diagnosed with T1D they are taught how to monitor blood glucoselevel as well as external insulin administration. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser efter amputation till följd av diabetes : Ett patientperspektiv

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Gina El Otmany; Roya Vedadi; [2021]
  Nyckelord :Amputation; diabetes mellitus; upplevelse samt adaption;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar ett flertal människor i diabetes mellitus över hela världen och förekomsten förväntas öka. Den kroniska sjukdomen leder till en eventuell komplikation såsom amputation av en kroppsdel som uppstår av försämrad blodcirkulation. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av en skriftlig individuell behandlingsplan : En randomiserad kontrollerad förstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Jessica Rosman; [2020]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; Patientinflytande; Patientcentrerad vård; Primärvård; Empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: En viktig del av diabetessjuksköterskans arbete innefattar att stödja och utbilda patienten angående diabetesegenvård. Att stödja patienten i egenvården kan medföra förbättrad glykemisk och metabol kontroll med bibehållen livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Att förändra eller förändras : Upplevelser i samband med kostbehandlad diabetes mellitus typ två

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emmy Atle Barthelson; [2020]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ två; egenvård; kost; kostrekommendationer; livsstil; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ två är en kronisk sjukdom som medför risk för svåra komplikationer, nedsatt livskvalitet och för tidig död. En viktig del i behandlingen består av egenvård i form av förändrad livsstil avseende fysisk aktivitet, glukoskontroll och hälsosam kost. Med förändrade kostvanor kan progress och symtom minska. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars delaktighet i deras barns behandling av fetma : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Fornander; Maria Hamlin; [2020]
  Nyckelord :Pediatric obesity; pediatric nurse; participation; family nursing; qualitative research; Barnfetma; barnsjuksköterska; delaktighet; familjefokuserad omvårdnad; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma hos barn är ett stort växande hälsoproblem som bland annat kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och låg livskvalitet. Det är av stor betydelse att upptäcka fetma vid tidig ålder för att minska risken för följdsjukdomar. Föräldrarna är viktiga för deras barns behandling av fetma. LÄS MER