Sökning: "diabetes typ 1"

Visar resultat 1 - 5 av 504 uppsatser innehållade orden diabetes typ 1.

 1. 1. Livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : En kvalitativ litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Janne Jörnefeldt; Frida Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; kvalitativ; livsstilsförändringar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är i dagens samhälle en av de vanligaste diagnoserna. Diagnosen är en följd av ohälsosamma vanor som kan leda till allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Diabetes typ 2 kan man till skillnad från diabetes typ 1 bli frisk från genom en livsstilsförändring. LÄS MER

 2. 2. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Zeinab Kheirabadi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kheirabadi Z. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes.En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad (OM153B), 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas upplevelse av att leva med diabetes typ 1 : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marleen Sheekhoo; Samira Mohamud Mohamed; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett jobb som aldrig tar slut : Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med typ 1 diabetes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Erika Johansson; Ebba Persson; [2022]
  Nyckelord :Care; Children; Experience; Parents; Type 1 diabetes;

  Sammanfattning : Background: The parents’ child with type 1 diabetes are responsible to make glucose measurements several times a day and by that have the primary responsibility for the child's health. This results in a new life for the parents. Aim: To describe parents' experiences to live and care for a child with type 1 diabetes. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenheter av att ha barn med diabetes mellitus typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Bailsan Allou; Otilia Widerberg; [2022]
  Nyckelord :Barn; Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är den vanligaste och allvarligaste metabola störningen som drabbar barn vilket uppstår bland annat av genetiska arvsanlag. Sjukdomen behandlas med insulin- och kostbehandling samt fysisk aktivitet. Barnets behov sätter stor press på föräldrarna som anpassar vardagen för att barnet ska må bra. LÄS MER