Sökning: "diabetes typ 2 hinder och möjligheter"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden diabetes typ 2 hinder och möjligheter.

 1. 1. Diabetessjuksköterskans förbättringsarbete inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Cecilia Holm; Anette Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; diabetes specialist nurse; improvement work; quality; Diabetessjuksköterska; diabetes mellitus typ 2; förbättringsarbete; kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är ett växande problem i Sverige liksom i övriga världen. Sjukdomen och dess komplikationer orsakar mycket lidande och stora kostnader för samhället. Inom diabetesvården arbetar personalen för att patienter med diabetes ska leva ett gott liv med så lite lidande och komplikationer som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Diabetessköterskors erfarenheter av att arbeta med livsstillsförändringar hos personer med diabetes typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Fatemeh Naseri; Nwalla Tofiq; [2019]
  Nyckelord :Diabetessköterska; livsstillsförändringar; diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom som har ökat i hela världen. Diabetessköterskan har en viktig roll att informera personen om sambandet mellan livsstil och diabetes typ 2. Att kunna genomföra livsstilsförändringar är inte alltid lätt. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen Möjligheter & hinder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Hemmingsson; Cassandra Svensson; [2019]
  Nyckelord :Folkhälsa; fysisk planering; förtätning; aktiv transport; walkability; sprawl;

  Sammanfattning : Det största folkhälsoproblemet idag är ökningen av övervikt och fetma med de följdsjukdomar det för med sig som högt blodtryck, cancer, diabetes typ 2 och astma. Främst beror denna ökning på vår alltmer stillasittande vardag med brist på fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Diabetes typ 2 - Tonåringars upplevelser av sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linnea Folke; Josefina Geszti; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; Diabetes type 2; Experiences; Lifestyle; Support; Diabetes typ 2; Livsstil; Stöd; Tonåringar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom där antalet individer med sjukdomen ständigt ökar. Allt fler tonåringar drabbas av sjukdomen oftast till följd av övervikt med inslag av hereditet och etnicitet. Orsaker till diabetes typ 2 är förknippat med riskfaktorer i relation till ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 5. 5. Prevention i samband med graviditetsdiabetes : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Laila Andersson; Cemile Oskarsson Is; [2019]
  Nyckelord :graviditetsdiabetes; prevention; typ 2 diabetes; motivation; kunskap; livsstilsförändringar; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i västvärlden. I Sverige är det uppskattningsvis fyra procent av befolkningen som har sjukdomen. Att få diabetes typ 2, innebär en riskökning att drabbas av för tidig död, komplikationer såsom stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, nervskador och allvarlig synnedsättning. LÄS MER